Wat met geluidschermen A12? UPDATE

De (al jaren) ingeplande werken zijn weer eens uitgesteld naar … najaar 2019 / voorjaar 2020. Misschien maar beter zo ?!?

In het kader van het Radicaal Haventracé (gevolg van het Toekomstverbond) willen de drie grote burgerbewegingen (Ademloos-Ringland-StratenGeneraal) immers alle zwaar & doorgaand verkeer van de Antwerpse Ring afleiden naar de A12 richting Tijsmanstunnel. Hiervoor moet deze vanaf Ekeren best verbreed worden naar (minstens) 2×3 rijstroken in elke richting om zo het extra verkeer te kunnen slikken. Dit gaat voor Ekeren, Hoevenen, Stabroek, … meer en meer overlast aan geluid, fijnstof, lichtpollutie, … geven.

Uitstel > Misschien maar beter zo !?! Wel, als er nu kleine “prutsschermen” bijgeplaatst worden dan zullen ze (9 op 10) zo blijven staan. Als er nu geen extra schermen geplaatst worden dan kunnen we blijven ijveren voor prioritaire correctieve maatregelen en degelijke grote geluidsschermen (zoals ze t.h.v. Zwijndrecht en Burcht geplaatst worden) en dit over de gehele lengte tot voorbij de wijk Edison en verder richting Hoevenen, … !!!