In de rand …

Als burgerinitiatief LENORA zijn wij niet de eerste en enige beweging die opkomt voor een leefbare Noordrand. Andere bewegingen zijn zo op hun manier al enkele jaren/decennia actief … (opsomming A-Z) :

Fietsersbond – http://www.fietsersbond.be/

GruunRant – https://www.gruunrant.org/

Natuurpunt Antwerpen Noord – DE vereniging voor natuur en landschap in de regio die streeft naar Meer & Betere natuur voor iedereen”. In de omgeving van Antwerpen beheren zij zo’n 600 ha natuurgebied en zetten zij zich onder meer in voor de natuur in de Antwerpse haven (o.a. Oude Landen, Muysbroek, …) – http://www.antwerpennoord.be

NixNX – https://nixnx.wordpress.com/about/

Nx-Plus

Red De HoekAkker – http://www.hoekakker.be/

Red De Voorkempen –  Red de Voorkempen wil o.a. het groene karakter van onze regio behouden en versterken door op allerlei manieren te informeren en sensibiliseren i.v.m. leefbaarheid, mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu – http://www.reddevoorkempen.be/

*