14/06 Overleg Noordelijke Bewegingen

Weerom overleg met onze collega’s uit de brede Noordrand over hoe we ons verder gezamenlijk gaan manifesteren & laten gelden in de werkbanken van het Radicaal Haventracé. Het Toekomstverbond met zijn verbetering van de leefbaarheid wordt immers betaald door en moet gelden voor IEDEREEN! Dit mag geen privilege zijn voor enkel “die van’t stad”.