14/06 Overleg Noordelijke Bewegingen

Weerom overleg met onze collega’s uit de brede Noordrand over hoe we ons verder gezamenlijk gaan manifesteren & laten gelden in de werkbanken van het Radicaal Haventrac√©. Het Toekomstverbond met zijn verbetering van de leefbaarheid wordt immers betaald door en moet gelden voor IEDEREEN! Dit mag geen privilege zijn voor enkel “die van’t stad”.