21/10 RINGLAND Jaarlijkse “Roma-avond”

Door corona moest ook deze infoavond digitaal georganiseerd worden. Wat hebben we gezien / geleerd …

Eerst loodste Peter Vermeulen ons langs de verschillende stappen van “Ringland” … van het Noordkasteel via Groenendaallaan, wijk Dam, Borgerhout, Berchem, … tot aan het Zuid. Er werd telkens per segment halt gehouden om te verduidelijken waar “Ringland” nu al stond of nog moest vertrekken.

Dan was het aan Pol Van Steenvoort om te schetsen dat er nog veel werk op de plank ligt, dat er nog (heel) veel geld gevonden moet worden, dat het toch allemaal niet zo snel verloopt a.g.v. procedures, werkbanken, …

Daarna +/- 5 min film van een musicaal optreden van een oud ringlandfeest … om af te sluiten met een uitgebreid hoofdstuk over StraatVinken.

De Antwerpse districten in de Noordrand (?) … tja die waren ze weer vergeten 🙁 Dus zelf dan maar met gelijkgezinden verder op weg voor een LEefbare NOordRAnd !!!

29/09 (R)WB Tijsmanstunnel

Regionale werkbank over de “2e” Tijsmanstunnel waar het idee van een nieuwe brug over de dokken werd voorgesteld, deze zou dan hoger worden dan de bestaande Lillo-brug om de scheepvaart niet te hinderen. Er blijven wel veel vragen onbeantwoord, zoals …

  1. Hoe dikwijls en hoe lang gaat de brug voor de scheepvaart open moeten staan?
  2. Is dit (met lange wachttijden?) een oplossing voor het lokaal secundair verkeer tussen Scheldelaan en A12?
  3. Wat met de aanrijhellingen? Zijn deze doenbaar voor bv. de fietsers?
  4. Wat bij calamiteiten, onderhoud, defecten, …? Naar waar kan het verkeer dan uitwijken?
  5. Gaan de weefbewegingen op de korte afstanden tussen de nieuwe brug en enerzijds A12 / anderzijds Scheldelaan geen opstakel blijven vormen voor de verkeersdoorstroming en de veiligheid?
  6. …?

Nog veel werk aan de winkel …

19/11 Infomoment te Stabroek GAAT NIET DOOR

Ons infomoment te Stabroek ” Blijven Polder & Ekeren leefbaar ? ” ingepland op 19 november gaat niet door. A.g.v. de verlengde Corona-beperkingen is het niet te verantwoorden om met een grote groep mensen samen te komen.

We nemen dit zeker in 2021 te Stabroek & Ekeren terug op van zodra er “Corona-beterschap” is 🙂

13/08 LENORA Kernoverleg

Terugblikken op & brainstormen over Overleg Noordelijke Bewegingen, Complex Project Radicaal Haventracé, … Via de webinar de online bevraging van deze laatste ingevuld, zie hieronder onze feedback.

A.g.v. vakantie- & Coronaperiode ligt alles wat stil, in september verwachten we weer meer actie & vergaderingen … 🙂

22/07 Overleg Noordelijke Bewegingen

Overleg over het (nieuw opgestarte) Complex Project Radicaal Haventracé (CP RHT), samen met de andere burgerbewegingen NxPlus, Red de Voorkempen, NixNx, Leefbaar Merksem, … De startnota van dit CP wordt op dit ogenblik geschreven door de administratie(s) om na het zomerreces aan de Vlaamse Regering voorgelegd te worden. Zaak van kort op den bal te zitten, onze verzuchtingen/wensen/eisen/… hierin mee te laten nemen & er over te waken dat we op het einde geen wit konijn door ons strot geduwd krijgen zoals bij CP ECA (containercapaciteit). Hier werd immers door de politiek plots “alternatief 9” vastgelegd, een alternatief dat de toetsing niet doorlopen heeft !!!

24/06 Webwoensdag TOEKOMSTVERBOND Part 03

Op 24 juni gaven de grote drie burgerbewegingen Ademloos – Ringland – stRaten-generaal een derde webinar over het TOEKOMSTVERBOND “Part 03 – Hoe dragen de Ringparken bij tot de volledige overkapping en betere leefbaarheid?”.

Herbekijk via deze link.

Gasten: Alexander D’Hooghe (leefbaarheidsintendant), Maarten Moers (team West) en André Loeckx (prof. em. Stedenbouw)