14/01 LENORA Kernoverleg (Webinar)

Ook voor onszelf in de kern : ” ne gelukkige & hopelijk wordt het beter dan 2020 ! ”

De afgelopen maand is er geen beweging geweest binnen de verschillende werkbanken waaraan we deelnemen … afwachten maar

17/12 LENORA Kernoverleg

Wederom een webinar om de koppen bijeen te steken, we gaan het nog gewoon worden 🙂 Wat is er gepasseerd, wat staat op het programma, waar gaan we meer (onze eigen) accenten leggen, … in werkbanken 2e Spoor, Radicaal Haventracé, ECA (Containercapaciteitsuitbreiding), Routeplan2030 & Modal-Shift, 2e Tijsmanstunnel, … Een nieuw jaar & werk op de plank 👍

16/12 CPECA Natuurcompensaties CORRECTIE

Uiteenzetting en overleg over de natuurcompensaties die binnen het Complex Project voorzien zijn. Opmerkelijk : voor Linkeroever is er een uitgewerkt voorstel om “natuurgronden” die gaan verdwijnen (gedeeltelijk) te compenseren, voor Rechteroever is er blijkbaar nog geen volledig uitgewerkt voorstel ondanks het feit dat daar ook “natuurgronden” gaan verdwijnen.

15/12 WB Grote verbinding

Nieuwe stappen in de ontwikkeling van “Ringland”. Betrokken burgers, stakeholders, studieburelen, administraties, … gingen weer in overleg omtrent het hoe en waar de zaken volgens hen best aangepakt (kunnen) worden. Na de studieronden van +/- 2 jaar geleden dan nu een echte start naar de praktische invulling.

20/11 WB TMT Overleg & Samenspraak

Contact en overleg met Omgevingsmanager & Projectdirecteur aangaande de toekomstige realisatie van de 2e Tijsmanstunnel. Welke richting gaat het eventueel uitgaan, wat zijn de verschillende opties, waar zitten er knelpunten, hoe ziet burgerinitiatief LENORA de zaken, … ?? Leerijk & respectvol gesprek … wordt ongetwijfeld vervolgd in latere werkbanken.

12/10 WB 2eSpoor “Finale” werksessie OudeLanden

Een webinar-avond met duidelijk cijfermatige, statistische gegevens maar eigenlijk brachten de mensen van Infrabel geen nieuw verhaal t.o.v. de vorige vergaderingen/werkbanken. Het viel (wel veel) op dat de mensen van het Antwerps stadsbestuur & kabinet serieus in de verdediging gingen bij opmerkingen en vragen … waarvan o.a. volgende (weer eens) onbeantwoord bleven :

Hoe gaan de klanten de weg (terug) naar het spoor vinden? Zij haken de laatste jaren/decennia alleen maar meer en meer af a.g.v. de stroefheid bij de uitbaters van het spoor i.v.m. maken van boekingen, laden/lossen van treinwagons, opmaken van planningen, … Hierdoor is er nu blijkbaar een gigantisch overschot aan capaciteitspotentieel … maar toch wil men investeren in een uitbreiding ???

Prognoses die gemaakt worden tegen 2030 … maar wat met vooruitzichten voor 2040 of 2050? Is er dan wel genoeg capaciteit of moet er bv. nu al meer richting Linkeroever gekeken worden?

Er is ineens sprake van eventueel gelijktijdig personenvervoer op de spoorlijnen richting haven in te richten waar nu alleen maar goederentransport gebeurt (?). Daar waar voor het ringspoor rond Antwerpen het argument gebruikt wordt dat het gevaarlijk goederentransport daar weg moet om de doorstroming van het personenvervoer te optimaliseren. Want personenvervoer en gevaarlijk / ADR goederentransport horen NIET samen op hetzelfde spoor, laat staan in tunnels zoals het bv. bij de eventuele A102 het geval zal gaan zijn … (?).

We gaan nu een projectgebied verwezenlijken richting een A102 (met treintunnel) die na Modal-Shift, Routeplan 2030, Corona en zijn promotie van thuiswerk, … misschien niet meer nodig gaat zijn (?) Gaan we hier een grote investering doen die elders meer baat kan hebben, die binnen afzienbare tijd naast o.a. “spook”bruggen kan opgesomd worden?

Wordt dus (weer eens) vervolgd … want ook de eerder geformuleerde en aangebrachte (kritische) bemerkingen van Red De Voorkempen werden niet behandeld. Of gaat alles op basis van “oude politiek cultuur” dan toch maar door iedereen zijn strot geduwd worden?

26/10 RINGLAND Zorro-avond

Met enthousiasme zijn de mensen van Ringland verder aan het “bouwen” aan het overleg om in de zuidrand van Antwerpen (Mortsel, Edegem, Hove, …) iets in gang te zetten i.v.m. modal-shift en “Hoe gaan we ons in de toekomst verplaatsen?”. Er komt daar een goede wisselwerking/brainstorming tot stand tussen administratie, beleidsmakers, burgers, bewegingen, … om samen richting een toegankelijke mobiliteit te gaan. Ervaringen die later zeker ook hun nut gaan kunnen betekenen voor bv. onze Noordrand … meer leefbaar te houden 🙂

15/10 WB RP2030 Tweede Themasessie Vervoersplan 2021

Uiteenzetting door de verantwoordelijken van de Lijn i.v.m. hun ideeën over toekomstige sneldiensten en feder-lijnen (verbindingen tussen de grote nog te realiseren verkeersknooppunten waar de reiziger zal moeten/kunnen overstappen). Er zal daarbij vanuit de Lijn voornamelijk veel aandacht gaan naar afstemming met de NMBS en het verkeer van/naar de stad Antwerpen. Daarnaast zullen de plaatselijke gemeente- en dorpsbesturen zelf moeten instaan voor het lokaal transport voor hun inwoners van/naar deze verkeersknooppunten (die buiten de kernen gaan liggen). Dit vervoer “op maat” zullen zij echter grotendeels zelf moeten organiseren/bekostigen want binnen de vervoersregioraad Antwerpen gaan hiervoor weinig de centen te rapen zijn 🙁