20/09 CPOV AON Infoavond Stabroek

Grote belangstelling in Stabroek voor de presentatie van “de Nieuwe Rand”

178 mensen kwamen dinsdagavond in zaal Jos (Stabroek) kijken wat de Vlaamse overheid in petto heeft voor een betere mobiliteit in de Noordrand van Antwerpen. Het studiebureau SWECO stelde zijn plannen voor i.v.m. welke alternatieven er onderzocht zullen worden om de mobiliteit in onze regio aan te pakken. Het gaat bij dit onderzoek niet enkel over mobiliteit en verkeer maar ook over welke impact dit nu al heeft en na verwezenlijking gaat hebben op de leefbaarheid en het klimaat.

Uiteraard waren veel aanwezigen geïnteresseerd in de voorstellen aangaande het al dan niet aanleggen van de NX en waar en hoe dit dan zou moeten gebeuren. Een heet hangijzer dat al vele jaren de Stabroekse gemoederen beroerd. Daarnaast waren er ook velen bezorgd over de geluidshinder, luchtvervuiling, … die al die geplande infrastructuur(werken) met zich zullen meebrengen.

Gebrek aan degelijke fietsinfrastructuur en stipt openbaar vervoer waren ook terugkerende thema’s en wat met de Modal Shift om meer mensen van (vracht)wagen naar alternatieve vervoersmodi  (o.a. openbaar vervoer, fiets, deel(vracht)wagen, te voet, …) te krijgen ?!? Met aandrang werd gevraagd om ook deze aspecten grondig te onderzoeken.

Behoud van de leefbaarheid in de regio was de grootste bekommernis. Als LENORA kijken we samen met de bevolking van de Antwerpse Noordrand met veel belangstelling uit naar de resultaten van het onderzoek. Meer nieuws dit najaar …

19/09 GroenKruis Projectgroep Bospolder-OudeLanden

Hoe kan natuurgebied Bospolder via de Transcontinentaalbrug en Rozemaai Park verbonden worden met natuurgebied Oude Landen? Overleg tussen verschillende partijen (Provincie Antwerpen, Havenbedrijf, Natuurpunt, Stad Antwerpen, Gruunrant, Antea, LENORA? …) waarbij de eerder gemaakte voorstellen (komende uit de vergadering d.d. 28/06) nu concreter / praktischer besproken werden. Aandachtspunten: Hoe zacht/hard gaan we de Transcontinentaalbrug “vergroenen”? Wat aan te vangen met het tracé van de fiets-o-strade F12 langs de A12? Hoe en waar kan de ecologische verbinding over de Ekerse Steenweg verwezenlijkt worden? Wordt vervolgd …

18/08 LENORA Kernoverleg

We hebben de afgelopen maanden zeker niet stil gezeten, spijtig genoeg ontbrak ons de tijd om de “digitale feedback” up-to-date te houden. Ons laatste maandelijks kernoverleg van augustus ging volledig over onze standpunten en opmerkingen na de werkbank CPOV Voorstel van Alternatieve Onderzoeksnota (AON). Wordt vervolgd … 🙂

Maart-Juli/2022 UA-CLS Samenwerking

In februari ’22 startte onze samenwerking met vier laatstejaarsstudenten “Stedenbouw en Ruimtelijke Planning” aan de Universiteit van Antwerpen in het kader van het opleidingsonderdeel “Community Service Learning (CSL)”. Gedurende enkele maanden analyseerden de studenten onze website en andere kanalen, waarna we samen onze (kern)boodschap herdefinieerden, onze website in een gloednieuw ontwerp gestoken werd, …

Wij zijn alvast heel enthousiast en bedanken UA-studenten Dorian Van Spaendonk, Helena Hendrickx, Sandrien Van Verre en Robin Vandenbussche voor hun inzet en enthousiasme.

Met leefbare groeten

Boud Jongenelen, Peter Desmaretz, Rik Baeten, Wim Gonthier (Kernleden LENORA).

09/02 LENORA Kernoverleg

Bespreken van de reacties op onze uiteenzetting “CitizenScience” over aanzet tot geluids- en fijnstofmetingen in o.a. de Noordrand, brainstormen over het traject zoals wij er verder mee vorm aan willen geven, inhoudelijk voorbereiden op het startmoment met de UA in het kader van het project “Community Service Learning (CSL)”, …

08/02 CPOV WB Reacties Ambitienota

Zowel GruunRant als LENORA werden als stakeholders gevraagd om op deze werkbank hun visie over enkele door hen aangebrachte punten verder te verduidelijken.

Voor GruunRant bracht Paul Lermytte de terechte bezorgdheid dat de voorgestelde ambitienota veel te veel de nadruk legt op het creëren van meer en meer infrastructuur en doorstroming voor het (vracht)autoverkeer, met zelfs hier en daar snel snel veel “quick win’s”, daar waar het onderwerp leefbaarheid meer en meer niet behandeld dreigt te worden. Nochtans is het CPOV gestart vanuit de idee dat het aftoetsen en verbeteren van de leefbaarheid binnen het volledige projectgebied een absolute betrachting was.

Voor LENORA bracht Peter Desmaretz een uiteenzetting “CitizenScience” aangaande de door ons al lang gevraagde opstart van metingen (geluid & fijnstof & …) om op lange termijn vanuit een nulmeting de evolutie en effecten van het CPOV te kunnen monitoren, ver voorbij de doorlooptijd van het CPOV zelf. Ons voorstel van (1) fijnstofmeters (platform https://sensor.community/nl/ & https://www.samenvoorzuiverelucht.eu/dataportaal) die bv. ook door RIVM (NL) toegepast worden bij officiële studies & (2) geluidsmeters (platform Klankentappers dat via IMEC Antwerpen gelanceerd werd) werden goed onthaalt. O.a. vertegenwoordigers van UA, VITO, provincie, … waren positief, aangevuld met enkele welkome (kritische) bemerkingen aangaande technische aspecten van ander stakeholders.

19/01 LENORA Kernoverleg

Nabespreking van onze vergaderingen met de beleidsmensen van PoA en PSA naar aanleiding van onze bezwaarschriften in het kader van de vergunningsaanvragen voor de Europaterminal & PSA Uitbreiding K913 Loswal 1B2. Ook verder brainstormen over de komende werkbank(en) van het CPOV met zijn voorgestelde draft-ambitienota. Een ambitienota die het ontbreekt aan engagement en durf om de leefbaarheid binnen onze Noordrand duidelijk als hoofditem op de voorgrond te brengen i.p.v. steeds maar trafiek en infrastructuuruitbreiding naar voor te pushen 🙁 🙁 🙁 !!! Als afsluiter voorbereiding voor ons CLS-project dat we samen met de UA gaan doorlopen. Werk aan de winkel op diverse fronten – LEVE 2022 !!!

12/01 PoA Overleg i.v.m. PSA Uitbreiding K913 Loswal 1B2

LENORA diende 13 december ’21 een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek voor vergunningsaanvraag OMV2021020238 in het kader van de gewenste realisatie(s) van de uitbreiding van loswal K913 door PSA Antwerp. PoA heeft ons hierover gecontacteerd gehad en we zijn met hen en verantwoordelijken van PSA in gesprek gegaan. Het was een open en constructief gesprek over o.a. de geplande en te verwezenlijken positieve ecologische impact van het project, de inzet van PSA om aan “vergroening” te doen door realisatie van nieuwe en minder energieverslindende technieken, de trafiekafhandeling van vrachtverkeer (waarschijnlijk) hoofdzakelijk over de A12, … Wordt vervolgd 🙂

Lees hier ons bezwaar :

Lees hier de reactie van PSA :

10/01 GruunRant GruunRUP Ekeren-Merskem BIS

Update van de startnota die 15/12 boven de doopvont gehouden werd. Meer in detail uitwerken van gebiedsbegrenzing, redenen projectopstart, verdere projectuitwerking, … om de groene zones rond/van Ekeren en Merksem met elkaar in verbinding te brengen. En dit o.a. door middel van het betrekken en motiveren van de plaatselijke inwoners van Ekeren en Merksem.