06/07 “OGV Oude Landen” BUURT infomoment

Infomoment met sprekers van Red De Hoekakker, Red De Voorkempen en de eigen getroffen buurt … nagels met koppen i.v.m. de zware gevolgen en impact op vlak van leefbaarheid voor de directe buurt en bij uitbreiding voor heel Ekeren. Gaat de politiek (in Ekeren) zijn inwoners steunen of gaan ze gewoon verder hun “investerings”weg zonder omzien ???

28/06 CPOV DWB A12 Noord (Webinar)

Werkbank over de A12 Noord (van verkeerswisselaar R1/A12/E19 tot aan Nederlandse grens) … bespreking en overleg i.v.m. …

 • Aanleg Logistiek Park Schijns (LPS) : Is dit nog nodig voor de haven van Antwerpen want de interesse is daar blijkbaar wat weggeëbd?
 • Aansluiting LPS op A12 : Gaat er een grote verkeerswisselaar aangelegd worden waardoor het vliegveld van Hoevenen moet verdwijnen?
 • Gevolgen voor A12 : Moeten de op-/afrittencomplexen Ekeren, Leugenberg, Hoevenen, Stabroek en gewenst LPS serieus aangepast en/of verdwijnen door Europese regelgeving i.v.m. verkeersveiligheid (a.g.v. te korte zones voor weefbewegingen )?
 • Modal-Shift : Gaan we in beide richtingen een busbaan naast de A12 aanleggen?
 • Verkeersdoorstroming : Gaat een voorgesteld extra 3e rijvak in beide richtingen (bovenop de gewenste busbaan) niet enkel een tijdelijk soelaas brengen en dan terug dichtslibben a.g.v. aantrekken van extra verkeer?
 • Modal-Shift : Hoe kunnen we vanuit Stabroek en Hoevenen een directe fietsverbinding realiseren richting Noorderlaan (met doorkruising van het spoorrangeerstation)?
 • Modal-Shift : Aanleg van een extra verkeersas is moeilijk te motiveren als er gelden broodnodig zijn om de gewenste Modal-Shift verder uit te bouwen (o.a. met extra verstevigd openbaar vervoer)?
 • P&R : Kunnen we t.h.v. Stabroek en/of Zandvliet een zinnige locatie vinden voor de aanleg van een extra P&R?
 • Op/-afritten A12 : Kunnen deze t.h.v. Stabroek, Zandvliet, … eventueel geoptimaliseerd en veiliger aangelegd worden?
 • Ecologie : Kan er naast de A12 een groene corridor voorzien worden om de natuurgebieden beter met elkaar te verbinden?
 • Geluid : Vraag naar grondige studies en realisaties van geluidswering t.h.v. Zandvliet, Berendrecht en Ekeren.
 • Leefbaarheid : Kunnen een snelheidsbeperking met trajectcontrole en kilometerheffing geen essentiële bijdragen leveren om de leefbaarheid in de Noordrand op vlak van geluid, fijn stof, uitstoot, … grondig te verbeteren?
 • Leefbaarheid : We hebben als LENORA nogmaals het voorstel gelanceerd voor een ondertunnelde A12 rond Ekeren (zie ook onze post http://www.lenora.be/11-05-cpov-dwb-a102-noord/) en de implementatie van de conclusies van een Antea-studie om aan de A12 degelijke geluidsschermen te plaatsen van de site Havana tot voorbij de wijk Edison.

24/06 CPOV DWB Nx (Webinar)

Werkbank over de gewenste Nx … bespreking en overleg i.v.m. …

 • Noodzakelijkheid : Is de Nx nu echt wel nodig of niet?
 • Alternatieven : Kan er niet beter geïnvesteerd worden in de uitbouw van reeds bestaande verbindingen?
 • Trajectkeuze : Vlak tegen Waterstraat of op afstand?
 • Aansluiting op A12 : Aanleg van een verkeerswisselaar t.h.v. Stabroek of t.h.v. vliegveld van Hoevenen (dat dan moet verdwijnen)?
 • Gevolgen voor A12 : Moeten de op-/afrittencomplexen Ekeren, Leugenberg, Hoevenen en/of Stabroek serieus aangepast en/of verdwijnen door Europese regelgeving i.v.m. verkeersveiligheid (a.g.v. te korte zones voor weefbewegingen )?
 • Gevolgen voor verkeer : Gaat de Nx het verkeer uit Stabroek weghalen maar niet (te) veel extra verkeer uit de brede Noordrand aantrekken?
 • Gevolgen voor milieu / biodiversiteit : Moeten we de natuur blijven opofferen en “groene” gebieden gaan opsplitsen?
 • Modal-Shift : Aanleg van een extra verkeersas is moeilijk te motiveren als er gelden broodnodig zijn om de gewenste Modal-Shift verder uit te bouwen (o.a. met extra verstevigd openbaar vervoer)?

21/06 LENORA Kernoverleg (Webinar)

Overleg en constatatie dat agv “voorjaarsmoeheid”, … (?) er weinig beweegt ninnen werkbanken zoals Routeplan2030 (Modal-Shift), 2e Tijsmanstunnel, CPECA, … We gaan proberen aan wat bomen te schudden 🙂 🙂