LENORA Infoavonden !!

POLDER & EKEREN

NIET MEER LEEFBAAR

KOM NAAR ONZE INFOAVONDEN

Telkens van 19:30u tem 22:00u

 • 18 februari ’20 voor Zandvliet in de Chiro-lokalen
 • 12 maart ’20 voor Ekeren in Chalet “Jeugd & Cultuur”
 • 02 april 20 voor Stabroek in zaal “De Rosmolen”

Heb je nu al vragen die je op één van de infoavonden beantwoord wilt zien, stuur dan gerust een mailtje aan info@lenora.be

29/01 RHT WB Verkeerscijfers UPDATE

Vandaag op de agenda van de werkbank …

Spoorcomplex “Oude landen” > Er gaat een nieuw overleg komen tussen Infrabel en de betrokken stakeholders want er zijn nog veel vraagtekens. Is deze investering & de bijkomende overlast voor Ekeren wel nodig?!?

Radicaal HavenTracé Verkeerscijfers > Er werd een update gegeven en het ziet er als volgt uit …

 • In alle scenario’s heel veel extra (vracht)verkeer over de A12 langs Ekeren & Hoevenen & Stabroek, incl. extra geluid en fijnstof !!!
 • Het uitwerken van het volledig Radicaal Haventracé (met o.a. A102, aangepaste A12, …) zorgt op de Antwerpse ring R1 in veel rijrichtingen amper tot niet voor verkeersdalingen wegens aanzuigeffect van weer eens extra (vracht)verkeer.
 • Extra (vracht)verkeer tussen het nog te ontwikkelen logistiek Park Schijns en het Antwerps Havengebied door het ECA.

Maar ook hier de vraag : Zijn al de door sommigen gewenste investeringen & de bijkomende overlast voor Ekeren-Hoevenen-Stabroek wel nodig?!?

17/01 RP2030 Gesprek Koen Kennis

In het kader van het Routeplan2030 werd LENORA uitgenodigd op het kabinet van schepen voor mobiliteit Koen Kennis. Het werd een open gesprek over o.a. …

 • De wisselwerking tussen de vergaderingen van de stakeholders (mensen van burgerbewegingen & administraties) versus de Vervoersregioraad (politiek ingevuld). Deze verloopt spijtig genoeg zeker niet transparant.
 • Onze bezorgdheden i.v.m. knelpunten die we zien (ontstaan) i.v.m. de mobiliteit versus de leefbaarheid van de Noordrand. Afschaffen en/of verleggen van lijnen van het openbaar vervoer, hoe gaan we mobiliseren naar een serieuze modal-shift door ontmoediging van (vracht)wagengebruik zonder aan “auto-pesten” (dixit schepen Kennis) te doen, …
 • Tegenstrijdigheden die we vrezen tussen “visionair” genomen beslissingen binnen de politieke Vervoersregioraad over onderwerpen (bv. een Nx) die o.a. in de Werkbanken Radicaal Haventracé eigenlijk nog aan bod moeten komen. Het is immers in de werkbanken RHT dat alles naast elkaar gelegd zal worden om te bekijken wat (nog) moet en wat eigenlijk niet meer moet uitgevoerd worden. De inhoud van het Toekomstverbond is immers een goede leidraad maar geen geschreven wet …
 • De focus die teveel gericht is op de stad Antwerpen en te weinig op de totale vervoersregio met o.a. zijn 32 gemeenten.
 • Hoe gaan we samen (overheid, stad, districten, burgerbewegingen, …) naar de burger een draagvlak creëren om een modal-shift 50/50 te bereiken?
 • Hoe kunnen de plaatselijke beleidsverantwoordelijken gemotiveerd worden om (samen) de inzet te verhogen?

Besluit : We waren matig positief over het gesprek en het verdere verloop van de werkbank Routeplan 2030 (zoals het geschetst werd). Volgende afspraak voor RP2030 op 6 februari …

16/01 RHT RWB Tijsmanstunnel

Nieuw overleg i.v.m. de voorziene bouw van een 2e Tijsmanstunnel. Hoe en waar gaat deze het beste aangelegd worden, wat zijn de (financiële & technische) mogelijkheden, …? Er werd weer duchtig overlegd, gebrainstormd, … maar we verlieten de vergadering met gemengde gevoelens. De mensen van Lantis lieten iets te veel verstaan dat het (weer eens) “vooruit vooruit vooruit” moest gaan en er niet teveel afgeweken moest worden door alternatieven aan te brengen … spijtig!

LENORA Infoavonden ! UPDATE !

A.g.v. wijzigingen in de agenda van de werkbanken Radicaal Haventracé, waar wij als stakeholder aan deelnemen, zagen we ons genoodzaakt de infoavonden te verschuiven.

Nieuwe data:

 • 18 februari ’20 voor Zandvliet in de Chiro-lokalen
 • 12 maart ’20 voor Ekeren in Chalet “Jeugd & Cultuur”
 • 02 april 20 voor Stabroek in zaal “De Rosmolen”

Heb je nu al vragen die je op één van de infoavonden beantwoord wilt zien, stuur dan gerust een mailtje aan info@lenora.be

19/12 Kernoverleg

Om het af te leren 🙂 ons laatste kernoverleg van 2019. O.a. overlopen van de voorbereidingen voor de infomomenten die we gaan geven (affiches, flyers, presentatie, …).

!!! OP NAAR 2020 in een Leefbare Noordrand !!!

28/11 RHT WB E34 (Beveren)

Opnieuw overleg en brainstorming tussen stakeholders en administratie over de nodige aansluitingen & wegenwerken op (de “brede”) linkeroever tot o.a. Sint-Niklaas. Constructief, inhoudelijk onderbouwd, … met serieuze betrokkenheid van geïnteresseerde burgers, mensen van de administratie en diverse stakeholders en burgerbewegingen !!! We vallen in herhaling maar …

Routeplan2030 kan hier zeker veel komen bijleren over burgerparticipatie !!!