14/06 MOBIUS/BAM Infosessie evaluatie Werkgemeenschap

De onderzoekers van MOBIUS hebben het eindrapport voorgesteld met de analyse van hun interviews, workshops, bevraging, … met diverse stakeholders (waaronder ook LENORA) die deelnemen aan de werkbanken Radicaal Haventracé, Oosterweelverbinding, Routeplan2030, CPECA, …

Belangrijke aandachtspunten zoals transparante en eerlijke communicatie naar alle stakeholders, het “waarom” van pistes prioritair in vraag (durven) stellen boven (eerder genomen) politieke beslissingen/wensen, … duiden op “old- school” beslissingsprocessen die dringend herbekeken moeten worden.

We denken hierbij o.a. aan het spoordossier Oude Landen (Tuc-Rail : “We hebben nu een financiële opening”), Toekomstverbond (Grote burgerbewegingen : “Alle zwaar verkeer naar de Noordrand en het stad is schoon”), Routeplan2030 (Gemeentebestuur Stabroek : “We hebben de NX zeker nodig”), …

Werk aan de winkel & Gezond verstand MOET primeren !!!