18/06 LENORA Kernoverleg

Na enkele maanden “lock-down” & gepasseerde webinars terug “live” vergaderen met de kern. Genoeg te bespreken : o.a. de start van het Complex Project binnen de WB Radicaal Haventracé (opletten voor een door de strot geduwd “wit konijn” zoals op het einde bij het CPECA!), de webinars van de grote drie A-R-S i.v.m. de stand van zaken van het Toekomstverbond & het Routeplan2030 (informatief goed gebracht met een gezonde dosis realisme), …

17/06 Webwoensdag TOEKOMSTVERBOND Part 02

Op 17 juni gaven de grote drie burgerbewegingen Ademloos – Ringland – stRaten-generaal een tweede webinar over het TOEKOMSTVERBOND “Part 02 – Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer?”

Herbekijk via deze link.

Gasten: Simon Neyt (coördinator team Routeplan 2030), Huib Huyse en Thomas Vanoutrive (Straatvinken), Dirk De Weerdt (Zorro)

15/06 RHT WB Complex Project (Online)*

Op maandag 15 juni werd binnen de werkbank Radicaal Haventracé het “Complex Project A12 Noord + A102” gelanceerd. Met dit Complex Project (CP) zal binnen een duidelijke structuur & afgebakend werkplan een volledige studie uitgevoerd worden van het traject, inbegrepen al zijn (on)mogelijke / (on)gewenste aansluitingen met het hinterland. Kosten-baten, leefbaarheid, mobiliteit, … zullen daarbij serieus onder de loep genomen worden op basis van o.a. de eerder gepubliceerde verkeersstudie(s). Er werd tevens naar alle actoren een dringende oproep gedaan voor realisme (o.a. het gaat wel even duren) & gezond verstand (o.a. niet alle wensen vanuit bv. het Toekomstverbond zijn misschien uiteindelijk haalbaar/gewenst).

03/06 Webwoensdag TOEKOMSTVERBOND Part 01

Op 03 juni gaven de grote drie burgerbewegingen Ademloos – Ringland – stRaten-generaal een eerste webinar over het TOEKOMSTVERBOND “Part 01 – Hoe ver staat het met het Toekomstverbond?”

Herbekijk via deze link.

• Leefbaarheidsprojecten en Ringparken: de opstap naar de overkapping?
• Toelichting bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding
• Modal shift naar duurzamer verkeer via het Routeplan 2030
• Stand van zaken Haventracé
• Reflecties door de burgerbewegingen

Gasten: Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, Alexander D’Hooghe (leefbaarheidsintendant), Luc Hellemans (CEO Lantis) en Simon Neyt (coördinator team Routeplan 2030)

CITO voorjaar 2020 verzet naar najaar

Naar “jaarlijkse” gewoonte hadden de mensen van Geocaching-Ekeren rond deze periode weer hun CITO (Cache In / Trash Out) georganiseerd. Wegens de corona-crisis is deze uitgesteld tot het najaar 🙁 – Wordt zeker vervolgd 🙂

14/05 Straatvinken

Voor deze derde editie van Straatvinken is het uitkijken naar wat de impact zal zijn van de lockdownmaatregelen ingevolge de coronacrisis. Mogelijk zijn burgers nu anders beginnen te kijken naar hun straat en de publieke ruimte. Het telmoment is een ideaal moment om het debat over mobiliteit op straatniveau weer op gang te brengen. Tellen hoeveel voetgangers, fietsers, trams, bussen, auto’s, bestel- en vrachtwagens er door je straat passeren, is in ieder geval een activiteit die je individueel kan uitvoeren, desnoods van achter het raam van je kot. Het houdt dus geen gevaar in voor de volksgezondheid 🙂

Meer info op www.straatvinken.be

Leefbare Noordrand in Corona-tijden

Het team van LENORA wenst iedereen (ook buiten onze Noordrand) het beste in deze moeilijke Corona-tijden. Solidariteit en samenwerking zullen er voor zorgen dat we ons hierdoor slaan.

Daarna gaan we terug met volle kracht en aandacht samen op weg voor een leefbare Noordrand 🙂 Tot later 🙂

12/03 LENORA-Infoavond Ekeren

POLDER & EKEREN NIET MEER LEEFBAAR

Ondanks de Corona-dreiging zijn er donderdagavond 12 maart toch nog zo’n 30 inwoners van de Noordrand afgezakt naar onze tweede infoavond die in Ekeren doorging. Enkele reacties nadien …

  • Ik vond deze avond zeer interessant. De thema’s die aan bod kwamen waren allemaal zeer goed uitgewerkt en duidelijk gemaakt voor iedereen. Het was ook zeer positief dat er duidelijk kaartjes aanwezig waren zodat iedereen zich goed kon oriënteren waar wat gaat plaatsvinden. De timing van de avond was goed en het duurde zeker niet te lang … Alvast bedankt en doe zo verder.
  • Ik vond het een erg interessante avond. Jullie hebben op een zeer overzichtelijke manier een globaal beeld laten zien over wat ze van plan zijn met onze Noordrand. En dat is niet fraai. Alles begint natuurlijk met informeren en als ik kijk naar bv. het vertakkingscomplex Oude Landen, dat er nog te weinig bewustzijn aanwezig is over wat er ons te wachten staat. De volgende stap is natuurlijk “hoe zorgen we ervoor dat er een modal shift komt, die rekening houdt met de bevolking ? En daar zit ik nog een beetje op mijn honger. conclusie : zeer lovend initiatief.

De opmerkingen en vragen van de aanwezigen tonen aan dat de inwoners van Ekeren daden verwachten van het Ekers districtsbestuur!

🙁 Onze infoavond van 02 april te Stabroek wordt uitgesteld 🙁

LENORA Infoavond te Stabroek UITGESTELD

Door de situatie i.v.m. het corona-virus hebben we na overleg binnen onze kerngroep beslist om onze infoavond van 2 april te Stabroek uit te stellen naar een latere datum.

🙂 Samen op weg naar een leefbare & gezonde Noordrand 🙂