05/04 LENORA Kernoverleg

Opnieuw kernoverleg. De antwoorden van Ringland op de vragen van onze infoavond zijn binnen, van de antwoorden van het district zijn we in blijde verwachting, van het stadsbestuur en het ministerie krijgen we geen reactie! De Noodrand is voor hen blijkbaar niet belangrijk maar voor ons is de Noordrand WEL belangrijk! Dat zullen we samen met de andere burgerbewegingen tijdens de werkbanken “Radicaal Haventracé A1(0)2” duidelijk maken. “Alle Antwerpenaren zijn gelijk voor de wet”  (= gelijkheidsbeginsel), dan ook voor een Toekomstverbond en een Ringland!

22/03 Infoavond “Hoe bezwaarschrift indienen?”

Onze vrienden van Red de Voorkempen organiseerden te Schoten een infoavond met als onderwerp “Hoe een geldig bezwaarschrift indienen
in het kader van een openbaar onderzoek ?
“. Wij gingen mee luisteren naar de (zeer leerrijke) uiteenzetting van advocaat Philippe Vande Casteele. De weg ligt vol met schietijzers en wolvenklemmen maar we gaan ons niet laten afschrikken.

19/03 Overleg Noordelijke Bewegingen

De bewegingen uit de Noordrand hebben de hoofden nog eens bijeen gestoken naar aanleiding van de Werkbanken “Radicaal Haventracé A1(0)2”. Veel gelijklopende bezorgdheden omtrent onze leefbaarheid op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, gezondheid, … Er is werk aan de winkel voor onze overheden!

LENORA en de fijnstofmeting

We zijn enkele weken geleden begonnen met onze proefopstelling van fijnstofmeting in Schoonbroek.

(volg de link – klik op de ruit t.h.v. de Leugenberg – klik dan op (+) onder “Mean”).

http://deutschland.maps.luftdaten.info/#13/51.2840/4.4133

Deze meter doet zijn werk en zal zo een trend vastleggen waarop we later kunnen terugvallen. Momenteel gaat het meetproject uitgebreid worden naar een tiental meters waarvan de meetresultaten op de “Dorpsdag” van Ekeren (3 juni) en de “Open Tuin- & Vijverdagen” van Berendrecht (9 & 10 juni) bekeken kunnen worden.

De bedoeling is om in een latere fase alle inwoners van de Noordrand de kans te geven om mee te doen en een eigen meetpunt te installeren.  We zoeken nog naar financiële ondersteuning want “Koken kost geld” > Kostprijs per stofmeter +/- € 40.00. Wij van Lenora zorgen voor de hardware en softwareprogrammatie, u hebt een stabiele wifi-verbinding & buiten een elektriciteitsaansluiting nodig.

08/03 LENORA Kernoverleg

Verder kernoverleg i.v.m. de komende/lopende werkbanken “Radicaal Haventracé A1(0)2”, “Routeplan2030”, “CPECA”, … nog veel werk aan de winkel maar eigenlijk te weinig handen om alles goed aan te kunnen pakken! Binnenkort zullen we de antwoorden op de vragen van onze infoavond kunnen publiceren, toch van de partijen die antwoorden geformuleerd hebben. Er komt later in het jaar voor LENORA versterking vanuit Berendrecht!

07/03 Ademloos “24e Horta-infoavond”

In de Horta-zaal zijn we gaan luisteren naar Ademloos / Straten generaal / Ringland. Ademloos start een campagne tegen de dieselwagens, Straten Generaal werkt via den BAM mee aan de verwezenlijking van het Toekomstverbond, Ringland heeft zijn bedenkingen bij de uitwerking van de overkapping van de ring, de situatie rond het Noordkasteel en het segment Noord. Nog werk aan de winkel om ook in de Noordrand de leefbaarheid te bevorderen!

07/03 Werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030” WB02

Wij waren aanwezig op de 2de sessie van de werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030” waar de verschillende partners hun visie gaven op de wijze waarop de modal-shift zoal verwezenlijkt kan worden. Het zal op alle niveau’s (man in de straat, bedrijven, burgerlijk bestuur, …) nog veel inspanningen vergen om dit ingang te laten vinden. Deze werkbank loopt door tot in 2019 … nog 7 sessies te gaan om tot een haalbare consensus te komen.

28/02 RINGDAG 03 Toekomstverbond Segment Noord

Vanuit de werkbanken van het Toekomstverbond terugkoppeling naar de bewoners van Merksem en Luchtbal. Deze keer met o.a. vertegenwoordigers van de BAM om tekst en uitleg te geven i.v.m. de aansluitingen van de Oosterweeltunnel aan de Antwerpse ring en de situatie rond het Noordkasteel. Het water is blijkbaar nog diep …