31/01 Radicaal HavenTracé Aanvullende prioriteiten

Tijdens de startvergadering van het Radicaal Haventracé op 05/12 werd er o.a. door de provinciegouverneur gevraagd (met een deadline van 31/01) naar eventuele bijkomende prioriteiten . Hieronder vind je onze aanvullende prioriteiten d.d. januari 2019 & ter info het initiële antwoord van LENORA d.d. februari 2018.

31/01 Interview i.k.v. Evaluatie Participatietraject

LENORA werd samen met vertegenwoordigers van GruunRant & Natuurpunt Waasland uitgenodigd door het projectteam Möbius in samenwerking met Universiteit Antwerpen-Universiteit Tilburg. De uitgenodigde burgerbewegingen hadden de gelegenheid om hun visie en mening te geven over hun participatie en inbreng in (grote) mobiliteitsdossiers en -werkbanken zoals ze tot nu toe ervaren werd.

23/01 ROUTEPLAN2030 Regionale infoavond sectie Noord & West

Regionale infodag voor Routeplan2030 en uitleg over het Radicaal Haventracé naar de desbetreffende gemeenten en geïnteresseerden met enkele aandachtspunten:

Op linkeroever heeft men (ook) heel wat vragen i.v.m. het Radicaal Haventracé.

Men sprak hier zelfs over 2 x 4 rijstroken tussen Ekeren en Rondpunt Haven ???

De Lijn is zich bewust van veel mobiliteitsproblemen en ging dankbaar in op suggesties. Ze hopen in de nabije toekomst in overleg met de gemeenten en de NMBS tot oplossingen te komen en pleiten evenzeer voor een betere toekomstige financiering om noodzakelijke infrastructuur werken te realiseren.


10/01 Geluidsactieplan 2019-2023 Opmerkingen & Bezwaar

Ondertussen werd in Vlaanderen het “Ontwerp Geluidsactieplan 2019-2023 voor Belangrijke Wegen” boven de doopvont gehouden. Hierin wordt beschreven hoe onze Vlaamse overheden in de toekomst met geluid(soverlast) gaan omgaan en dit gebaseerd op cijfers verkregen uit metingen en studies uit 2016 ?!? Lees de volledige tekst van ons bezwaar.

10/01 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg en Dominique uit Ekeren-Schoonbroek kwam onze vergadering mee volgen. Als geëngageerde Ekerenaar kijkt ook hij bezorgd naar de negatieve gevolgen die het Radicaal Haventracé voor Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, … kortom de Noordrand gaan hebben. We zijn ondertussen op weg naar de tweede vergadering van het Radicaal Haventracé die in februari gaat doorgaan.

03/01 GRUUNRANT Werkvergadering (Schoten)

Boud ging voor LENORA naar de maandelijkse kernteam-vergadering van Gruunrant. Hoofdthema was het binnenhalen van subsidies om o.a. in de Noordrand met “ontharding” te starten. Voor Gruunrant één van de middelen om de groene corridor rond en in Antwerpen te verwezenlijken. Vanuit LENORA een dikke proficiat met deze verwezenlijking!

20/12 ROUTEPLAN2030 “Modal-Shift” WB07

Opnieuw vergadering i.v.m. de modal-shift die men bij de burger teweeg wil brengen.  De vervoersregio Antwerpen zal in deelgebieden opgesplitst worden  die +/- gaan gelijklopen met de werkbanken van het Radicaal Haventracé (RP&MS-Noord met RHT-A12 op rechteroever/ RP&MS-Oost met RHT-A102 / RP&MS-West met RHT-E34 op linkeroever). De positieve gevolgen van een modal-shift zullen immers hun impact hebben op de noodzakelijke (?) aanpassingen die men binnen het Radicaal Haventracé zal willen / moeten realiseren. Hoe beter de modal-shift aanslaat, hoe minder verkeer op den A12 door de Noordrand !!!