‘Van droom naar beslist beleid’ … maar dan ook voor de Noordrand!

Afgelopen weken werden de visieteksten over de verschillende Ringland-segmenten voorgesteld. Binnen de Vlaamse regering werd beslist welke projecten als eerste uitgevoerd zullen worden en welke nog even zullen moeten wachten. (zie o.a. de links onderaan)

Nu deze kaap eindelijk genomen werd, is het de beurt aan het Radicaal Haventracé. LENORA zal samen met de andere burgerbewegingen en besturen een dikke vinger aan de pols houden om er op toe te zien dat de inwoners van de Antwerpse Noordrand op gelijke voet behandeld worden als de inwoners van Antwerpen-city. Ook wij hebben recht op onze leefbaarheid!

OverDeRing – Projecten

Ademloos – Persbericht

Ringland – Nieuws

21/06 Werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030” WB04

Afgelopen maand hebben we mee de opgestelde visienota mogen becommentariëren en vandaag was het terug overleg met alle (grote) stake-holders zoals administratie, gemeenten & districten, burgerbewegingen & belanghebbenden, … Op basis van de ideeën van de visienota werd er gewerkt rond de inventarisatie van mogelijke maatregelen die in de verschillende deelgebieden genomen kunnen worden. “Out of the box” denken kan werkelijk inspirerend zijn.

Wat met geluidschermen A12?

Sinds begin 2017 is er sprake van om de geluidsschermen t.h.v. Schoonbroek te verlengen tot juist voorbij de Transcontinentaalbrug. Na lang aandringen heeft één van onze kernleden eindelijk een antwoord gekregen waarom deze schermen niet doorgetrokken worden tot voorbij de wijk Rozemaai. Blijkt dat het hier om een rechtzetting gaat van een onvolledige uitvoering n.a.v het MER “Heraanleg A12” (afsnijden bocht Leugenberg + plaatsen brug t.h.v. wijk Edison) uit 2003.

12/06 LENORA Kernoverleg

Overleg over de afgelopen en komende zaken (Radicaal Haventracé, Routeplan2030,  CPECVA, Horta- & Roma-avonden, …) en evaluatie van onze weekendjes met infostanden te Ekeren en Berendrecht. Ons project om de Noordrand te bestrijken met fijnstofmeters begint goed te lopen. De man/vrouw in de straat is zich wel degelijk bewust van de huidige problematiek en dat het met alle grote investeringsplannen in en rond Antwerpen niet gaat beteren als we zelf niet de vinger aan de pols houden!

09-10/06 LENORA op Tuin-/Vijverdagen in Berendrecht/Zandvliet

Op 9 en 10 juni stond LENORA voor de eerst met een infostand op het Tuin- & Vijverweekend te Berendrecht/Zandvliet. De bezoekers werden geïnformeerd over ons stofmeter-project in de Noordrand, het Radicaal Haventracé en de nog op te starten werkbanken, … Onder een mooi zonnetje werd het meermaals een gezellige informatieve babbel waar bij vele geïnteresseerden het ongenoegen over het “radicale” van het Radicaal Haventracé (lees: alle zwaar verkeer naar het noorden) boekdelen sprak.

Ons stofmeter-project heeft hier een goede boost gekregen met 7 nieuwe inschrijvingen en zelfs interesse vanuit Nederland, want fijnstof stopt immers niet aan de landsgrenzen!

Zie de foto’s hieronder voor enkele impressies …

PS: De foto’s zijn op zaterdag (met niet al te veel volk) getrokken geweest, op zondag was er meer volk aanwezig.

Fijnstofmeter … nieuwe winnaar

Vandaag zijn we bij de familie Van Vynckt langs geweest voor de installatie van de door hen gewonnen fijnstofmeter en … de Vlaamse isolatienormen spelen ons wat parten. Dankzij goed isolerende muren en driedubbel isolerend glas is de wifi-verbinding buiten te zwak en onstabiel.

Christine was bereid om een nieuwe winnaar te trekken en Walter Leonard is de nieuwe gelukkige. We nemen asap contact op met Walter.

04/06 Ringland “Roma-infoavond”

In zaal Roma zijn we gaan luisteren naar o.a. Pol Van Steenvoort, Manu Claeys en Peter Vermeulen. Zij brachten de Ringland-visie aangaande de stand van zaken i.v.m. het Toekomstverbond. Er bleven na de voorstelling nog heel wat twijfels en vragen over o.a. het gefaseerd uitvoeren van de plannen voor de 6 segmenten, de communicatie met de overheid, de deadline van 2030 om alle werken klaar te hebben, de geplande ontwikkeling (lees: bebouwing) van de directe omgeving naast het dak op de ring, de aansluitingen van de Oosterweeltunnel (light/heavy) , de andere infrastructuurwerken (o.a. A102) die nodig zijn om het dak op de ring te verwezenlijken (want de werkbanken die over het Radicaal Haventracé gaan handelen, moeten nog opgestart worden), …

https://atv.be/nieuws/plannen-ringland-roepen-toch-nog-heel-wat-vragen-op-bij-antwerpenaren-60658

Nog altijd wordt hierbij de leefbaarheid in de Noordrand niet behandeld en besproken! Het vergeten zevende segment (door ons bovenaan rood ingekleurd) is broodnodig want de inwoners van Berendrecht, Ekeren, Zandvliet, … zijn ook inwoners van Antwerpen!

Voor LENORA telt dan ook :

” Radicaal Haventracé – A12 in de grond ermee ! “.

03/06 LENORA op Dorpsdag te Ekeren

Afgelopen zondag stond LENORA terug op de dorpsdag in Ekeren met informatie over ons stofmeter-project in de Noordrand, het Radicaal Haventracé en de daaromtrent nog op te starten werkbanken, …

Onder een zonnetje werd het aan onze gesmaakte cava-bar meermaals een gezellige informatieve babbel met inwoners en politiekers (van bijna alle fracties) en mochten wij o.a. gemeenteraadslid Koen Kennis en  districtsvoorzitter Koen Palinckx verwelkomen. Op het einde van de dag hielden wij onze tombola en een onschuldige hand trok Christine Van Vynckt als winnaar van een fijnstofmeter. Zij werd ondertussen door ons gecontacteerd zodat we asap de fijnstofmeter bij haar kunnen activeren.

De lekkere brownies van Sofie zijn spijtig genoeg op, onze zelfklevers zijn nog altijd te koop aan € 1,00 per stuk. Graag een seintje via info@lenora.be

Zie de foto’s hieronder voor enkele impressies …

van opbouw & klaar voor de “strijd” …

… tot gedreven voorlichting aan inwoners en schepen Koen Kennis !

01/06 Werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030” Inspiratiedag

Wij waren aanwezig op de inspiratiedag van de werkbank Routeplan2030. De verschillende “stakeholders” (overheid, burgerbewegingen, districten, gemeentebesturen, …) gingen verder op zoek naar de haalbaarheid van de reeds op stapel staande plannen op basis van voordrachten van specialisten en professoren uit o.a. Nederland. Opmerkelijk was weer het feit dat de districten uit Antwerpen ondermaats vertegenwoordigd waren. Geen interesse in een problematiek die ook voor hun leefbaarheid belangrijk is?