LENORA en de fijnstofmeting

We zijn enkele weken geleden begonnen met onze proefopstelling van fijnstofmeting in Schoonbroek. Deze meter doet zijn werk en zal zo een trend vastleggen waarop we later kunnen terugvallen. Momenteel wordt het meetproject uitgebreid naar een tiental meters waarvan de resultaten op de dorpsdag van Ekeren (3 juni) voorgesteld zullen worden.

De bedoeling is om in een latere fase alle inwoners van de Noordrand de kans te geven om mee te doen en een eigen meetpunt te installeren.  We zoeken nog naar financiële ondersteuning …

http://deutschland.maps.luftdaten.info/#13/51.2840/4.4133

08/03 LENORA Kernoverleg

Verder kernoverleg i.v.m. de komende/lopende werkbanken “Radicaal Haventracé A1(0)2”, “Routeplan2030”, “CPECA”, … nog veel werk aan de winkel maar eigenlijk te weinig handen om alles goed aan te kunnen pakken! Binnenkort zullen we de antwoorden op de vragen van onze infoavond kunnen publiceren, toch van de partijen die antwoorden geformuleerd hebben. Er komt later in het jaar voor LENORA versterking vanuit Berendrecht!

07/03 Ademloos “24e Horta-infoavond”

In de Horta-zaal zijn we gaan luisteren naar Ademloos / Straten generaal / Ringland. Ademloos start een campagne tegen de dieselwagens, Straten Generaal werkt via den BAM mee aan de verwezenlijking van het Toekomstverbond, Ringland heeft zijn bedenkingen bij de uitwerking van de overkapping van de ring, de situatie rond het Noordkasteel en het segment Noord. Nog werk aan de winkel om ook in de Noordrand de leefbaarheid te bevorderen!

07/03 Werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030” WB02

Wij waren aanwezig op de 2de sessie van de werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030” waar de verschillende partners hun visie gaven op de wijze waarop de modal-shift zoal verwezenlijkt kan worden. Het zal op alle niveau’s (man in de straat, bedrijven, burgerlijk bestuur, …) nog veel inspanningen vergen om dit ingang te laten vinden. Deze werkbank loopt door tot in 2019 … nog 7 sessies te gaan om tot een haalbare consensus te komen.

28/02 RINGDAG 03 Toekomstverbond Segment Noord

Vanuit de werkbanken van het Toekomstverbond terugkoppeling naar de bewoners van Merksem en Luchtbal. Deze keer met o.a. vertegenwoordigers van de BAM om tekst en uitleg te geven i.v.m. de aansluitingen van de Oosterweeltunnel aan de Antwerpse ring en de situatie rond het Noordkasteel. Het water is blijkbaar nog diep …

08/02 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg en dus de koppen bijeen i.v.m. onze verdere werking. Bij de uitnodiging voor de werkbank “Radicaal Haventracé A1(0)2” stak ook een bijlage en een lijst met vragen naar onze verwachtingen, bezorgdheden, doelstellingen, … Peter heeft een eerste voorzet gegeven en tegen 20 februari gaan onze antwoorden de deur uit.

Tracé A1(0)2_2018-01-25 VLOverheid Werkbank Haventracé Uitnodigingsbrief

Tracé A1(0)2_VLOverheid Infrastuctuuranalyse Versterking R2

Tevens hebben we kennisgemaakt met Boudewijn uit Berendrecht die zijn licht kwam opsteken en toegezegd heeft om tot onze kern toe te treden. Toppie versterking!

07/02 Masterclass 02 “Ringdagen” van Ringland

Wij gingen in Berchem ons oor te luisteren leggen. Eerst door Pol van Steenvoort (voorzitter) een uiteenzetting over de stand van zaken i.v.m. het Toekomstverbond. Daarna door Peter Vermeulen (projectverantwoordelijke) een uiteenzetting over de stand van zaken i.v.m. het project-MER van de Oosterweeltunnel. Hierbij onthouden we dat er bij Ringland ongenoegen is over de wijze van werken door enerzijds BAM-Antea (zij luisteren te weinig naar Ringland) en anderzijds de studiebureau’s die met Segment Noord van de overkapping bezig zijn (zij schenken te weinig aandacht aan het voor Luchtbal en Merksem ver liggende Noordkasteel).