17/01 RP2030 Gesprek Koen Kennis

In het kader van het Routeplan2030 werd LENORA uitgenodigd op het kabinet van schepen voor mobiliteit Koen Kennis. Het werd een open gesprek over o.a. …

 • De wisselwerking tussen de vergaderingen van de stakeholders (mensen van burgerbewegingen & administraties) versus de Vervoersregioraad (politiek ingevuld). Deze verloopt spijtig genoeg zeker niet transparant.
 • Onze bezorgdheden i.v.m. knelpunten die we zien (ontstaan) i.v.m. de mobiliteit versus de leefbaarheid van de Noordrand. Afschaffen en/of verleggen van lijnen van het openbaar vervoer, hoe gaan we mobiliseren naar een serieuze modal-shift door ontmoediging van (vracht)wagengebruik zonder aan “auto-pesten” (dixit schepen Kennis) te doen, …
 • Tegenstrijdigheden die we vrezen tussen “visionair” genomen beslissingen binnen de politieke Vervoersregioraad over onderwerpen (bv. een Nx) die o.a. in de Werkbanken Radicaal Haventracé eigenlijk nog aan bod moeten komen. Het is immers in de werkbanken RHT dat alles naast elkaar gelegd zal worden om te bekijken wat (nog) moet en wat eigenlijk niet meer moet uitgevoerd worden. De inhoud van het Toekomstverbond is immers een goede leidraad maar geen geschreven wet …
 • De focus die teveel gericht is op de stad Antwerpen en te weinig op de totale vervoersregio met o.a. zijn 32 gemeenten.
 • Hoe gaan we samen (overheid, stad, districten, burgerbewegingen, …) naar de burger een draagvlak creëren om een modal-shift 50/50 te bereiken?
 • Hoe kunnen de plaatselijke beleidsverantwoordelijken gemotiveerd worden om (samen) de inzet te verhogen?

Besluit : We waren matig positief over het gesprek en het verdere verloop van de werkbank Routeplan 2030 (zoals het geschetst werd). Volgende afspraak voor RP2030 op 6 februari …

16/01 RHT RWB Tijsmanstunnel

Nieuw overleg i.v.m. de voorziene bouw van een 2e Tijsmanstunnel. Hoe en waar gaat deze het beste aangelegd worden, wat zijn de (financiële & technische) mogelijkheden, …? Er werd weer duchtig overlegd, gebrainstormd, … maar we verlieten de vergadering met gemengde gevoelens. De mensen van Lantis lieten iets te veel verstaan dat het (weer eens) “vooruit vooruit vooruit” moest gaan en er niet teveel afgeweken moest worden door alternatieven aan te brengen … spijtig!

LENORA Infoavonden ! UPDATE !

A.g.v. wijzigingen in de agenda van de werkbanken Radicaal Haventracé, waar wij als stakeholder aan deelnemen, zagen we ons genoodzaakt de infoavonden te verschuiven.

Nieuwe data:

 • 18 februari ’20 voor Zandvliet in de Chiro-lokalen
 • 12 maart ’20 voor Ekeren in Chalet “Jeugd & Cultuur”
 • 02 april 20 voor Stabroek in zaal “De Rosmolen”

Heb je nu al vragen die je op één van de infoavonden beantwoord wilt zien, stuur dan gerust een mailtje aan info@lenora.be

19/12 Kernoverleg

Om het af te leren 🙂 ons laatste kernoverleg van 2019. O.a. overlopen van de voorbereidingen voor de infomomenten die we gaan geven (affiches, flyers, presentatie, …).

!!! OP NAAR 2020 in een Leefbare Noordrand !!!

28/11 RHT WB E34 (Beveren)

Opnieuw overleg en brainstorming tussen stakeholders en administratie over de nodige aansluitingen & wegenwerken op (de “brede”) linkeroever tot o.a. Sint-Niklaas. Constructief, inhoudelijk onderbouwd, … met serieuze betrokkenheid van geïnteresseerde burgers, mensen van de administratie en diverse stakeholders en burgerbewegingen !!! We vallen in herhaling maar …

Routeplan2030 kan hier zeker veel komen bijleren over burgerparticipatie !!!

27/11 RHT WB 2e SPOOR INFRABEL BIS

Nieuwe kans voor de verantwoordelijken van Tuc-Rail & Infrabel om hun dossier “Oude Landen” voor te stellen en te onderbouwen met argumenten, cijfers, … na hun “niets-zeggende” doortocht op een eerdere vergadering in het kader van de overkoepelende werkbank Radicaal Haventracé.

Wat hebben we o.a. onthouden …

 • De verantwoordelijken van Tuc-Rail & Infrabel hadden zich voorbereid en hebben eindelijk (door sommige stakeholders al maanden/jaren gevraagde) cijfers vrijgegeven. Wat een geheimhouding 🙂
 • Er zijn per dag enkele (te) drukke piekmomenten in het spoorverkeer maar voor de rest van de dag/nacht een serieuze luwte waar zeker ruimte is voor “meer” verkeer. Er is blijkbaar meer een dispatchprobleem dan een capaciteitsprobleem, gewoon een betere spreiding van het spoorverkeer is hiervoor zeker aangewezen.
 • Er wordt veel (te veel) tijd verspeeld met het (ont)laden van de spoorwagons daar dit steeds bij de “versturende/ontvangende” firma’s gebeurt & niet in gecentreerde “spoorhub’s”.
 • De verkeersbrug over het spoor aan de Kloosterstraat te Ekeren is blijkbaar een groot euvel om treinen te laten passeren & het rangeerstation Antwerpen-Noord in & uit te laten rijden. Er zijn daar voor 2 spoordoorgangen immers maar 3 sporen aanwezig i.p.v. de benodigde 4 sporen (2 per spoordoorgang) waardoor er verderop gekruist moet worden met de “beruchte” wachttijden tot gevolg. De verkeersbrug afbreken en er een 4e spoor bijleggen (beiden reeds voorzien & ingepland) zou dit oplossen.

26-27/11 Ringdagen

Grote opkomst voor de ringdagen in de Handelsbeurs, waaronder ongetwijfeld ook (veel) kijklustigen die gewoon een kijkje kwamen nemen in het (eindelijk) mooi gerestaureerde gebouw 🙂

De Ringdagen werden inhoudelijk zeer goed gebracht met presentaties, visualisaties, standen, toelichtingen, … van wat we de komende jaren/decennia mogen verwachten van de werken om de Antwerpse ring R1 (gedeeltelijk) te overkappen.