05/12 RHT Startvergadering werkbanken

Gisteren ging (eindelijk) de startvergadering van de werkbank(en) voor het Radicaal Haventracé (RHT) door en LENORA was daar aanwezig met 5 kernleden. Na de inleiding door provinciegouverneur Cathy Berx (Voorzitster RHT) gaven o.a. Jan Van Rensbergen (CEO RHT) en Dirk Engels & Jan Dumez (Administratie) en Dirk Cleiren (onder-Voorzitter RHT & lid van Gruunrant) een overzicht van de stand van zaken. De analysenota van de antwoorden van de stake-holders op de vragen van de gouverneur (d.d. februari 2018) bedraagt +/- 200 pagina’s > leesgenot verzekerd!

26/11 RINGLAND Overleg met Noordelijke Bewegingen

Op uitnodiging van Ringland zijn de Noordelijke Bewegingen naar de Haringrokerij in  ‘t stad afgezakt. Peter Vermeulen gaf daar nog eens een stand van zaken i.v.m. het Toekomstverbond en de in hun ogen positieve en niet zo positieve vooruitgang van projecten zoals Oosterweelverbinding, Routeplan2030, Over de Ring (overkapping), … Daarna zeer kort overleg i.v.m. de komende startvergadering van het Radicaal Haventracé.

16/11 Overleg Noordelijke Bewegingen

Overleg tussen de verschillende Noordelijke Bewegingen zoals NixNX, Boerenbond, NxPlus, LENORA, Fietsersbond Kapellen, Natuurpunt Noord (Kapellen), Red de Voorkempen, Landbouwgilde Stabroek, Gruunrant, … Nogmaals elkaars stand-/strijdpunten bespreken om gezamenlijk naar de startvergadering van het Radicaal Haventracé te trekken.

15/11 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg en opnieuw een extra kernlid want Raf Daems uit Zandvliet komt onze rangen versterken.  Raf is vooral gemotiveerd om dossiers rond geluid(soverlast) en de toekomst van de A12 op te volgen. Ondertussen goed nieuws vanuit het kabinet van de Gouverneur want op 5 december zal de langverwachte startvergadering van het Radicaal Haventracé doorgaan. Alle stake-holders zullen dan geïnformeerd worden i.v.m. de analysenota van de antwoorden die begin 2018 doorgestuurd zijn, dit n.a.v. de vragen die bij de initiële uitnodiging voor de werkbank(en) zaten. Wordt eindelijk vervolgd.

05/11 Windturbines STAVA

We werden op de hoogte gebracht dat de gewestelijke omgevingsambtenaar eerst de aanvraag onvolledig had verklaard waardoor de procedure stopgezet werd. Kort daarop kregen we het bericht dat de gewestelijke omgevingsambtenaar was teruggekomen op dat standpunt en hierdoor werd de onvolledigheidsverklaring terug ingetrokken. Het aanvraagdossier is dus wel volledig en ontvankelijk verklaard, waardoor de procedure een doorstart kende. Alle bezwaarschriften werden overhandigd aan de Vlaamse overheid als vergunningverlenende instantie.

25/10 ROUTEPLAN2030 “Modal-Shift” WB06

Boud was voor LENORA aanwezig – resumé van de middag :  de vervoersregio Antwerpen werd tijdens een aantal ‘roadshows’ voorgesteld aan de nieuwe besturen, het openbaar vervoer wordt opgesplitst in een treinnet, een kernnet tram/bus, het aanvullende net en het vervoer op maat, … Het uitgangspunt blijft (belangrijk) dat alle minderhindermaatregelen een duurzaam, blijvend en oplossing biedend karakter hebben.

Meer info o.a. op  www.basisbereikbaarheid.be

18/10 LENORA Kernoverleg

Opnieuw kernoverleg en weer goed nieuws uit de Noordrand want Erik Stalmans uit Berendrecht komt onze rangen versterken.  Voor de werkbanken van het Radicaal Haventracé blijft het wachten op verder initiatief door het kabinet van de Gouverneur. Onze campagne van een nieuwe reeks fijnstofmeters loopt wat vertraging op door problemen met software & activatie. We blijven er aan werken.

08/10 Oosterweel Project-MER Overlopen opmerkingen

Op het overleg werden de opmerkingen besproken die de verschillende stake-holders geformuleerd hadden op het Project-MER van de Oosterweelverbinding.  De 3 grote burgerbewegingen bleven wat te veel “hameren” op hun (nieuwe) stokpaardjes “De Dieselban” & “De te vermijden gaten in het ringdak” wat voor dit overleg eigenlijk geen meerwaarde had.

25/09 Bezwaar tegen geplande windturbines

Na overleg met Natuurpunt Antwerpen Noord heeft LENORA samen met enkele bewoners van Schoonbroek & Rozemaai bezwaar aangetekend tegen de bouwvergunning van (voornamelijk) windturbine LH-05. Deze door VLEEMO aangevraagde windturbine zal in de toekomst voor hinder zorgen zoals slagschaduw en laagfrequent geluid in de vlakbij gelegen woonwijken, verstoring van aanvliegroutes van vogelsoorten die de natuurgebieden aandoen, … Ook het districtsbestuur van Ekeren heeft bezwaar aangetekend (zie krantenartikel en overzichtsplan).

Windturbines_2018-09-26 GVA Turbine vier keer hoger dan de kerk KRANT low

Windturbines_VLEEMO LH03+LH05 Overzichtsplan