ZOMERVAKANTIE !

De vrijwilligers van LENORA wensen iedereen uit de Noordrand een zonnige en deugddoende vakantieperiode. Wij gaan van de gelegenheid en de luwte in de drukke vergaderagenda gebruik maken om o.a. bij te lezen, de batterijen op te laden, … om vanaf september terug met vereende krachten aan de slag te gaan!

!!! Want een LEefbare NOordRAnd is en blijft een must !!!

PS : Voel je het zelf wat kriebelen om mee te doen? Geef gerust een seintje aan info@lenora.be

26/06 Radicaal HavenTracé A12 Werkbank

Een eerste reeks van belanghebbenden kregen vandaag een forum om hun standpunten over het Toekomstverbond en zijn Radicaal Haventracé A12 aan de voltallige vergadering te verduidelijken. Vertegenwoordigers van Interwaas, ABLLO, Red de Voorkempen, Bolse, Ringland, … en als afsluiter LENORA stelden zich voor.

Voor LENORA heeft Peter Desmaretz met een heldere presentatie geschetst waar we voor staan: de VERBETERING VAN DE LEEFBAARHEID ZONDER IN TE BOETEN AAN GROENE RUIMTEN IN ONZE REGIO ( Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Lillo tot de Nederlandse grens !! ). Nadien kregen we van diverse partijen lovende opmerkingen over de wijze waarop wij omgaan met onze bezorgdheden, doelstellingen en vragen. Manu Claeys (stRaten-generaal) beaamde onze terechte verzuchtingen over de leefbaarheid en onze vraag naar transparantie bij het uitvoeren van alle werken voor het Toekomstverbond & Radicaal Haventracé A12.

11/09 volgt er een tweede sessie voor de overige belanghebbenden zoals de vertegenwoordigers van Stad Antwerpen, Werkgroep LeefOmgeving Rivierenhof, Werkgroep Snelweg PoortOost, GruunRant, NXPlus, NixNx, … & Natuurpunt Noord.

20/06 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg met als hoofdpunten : enerzijds de presentatie die we 26/06 gaan geven op de werkbank Radicaal Haventracé om zodoende nog eens onze standpunten te verduidelijken i.v.m. streven naar verbetering van de leefbaarheid in de brede Noordrand, anderzijds voorbereiding van de infomomenten die we in het najaar willen geven aan de inwoners van de Noordrand.

14/06 Overleg Noordelijke Bewegingen

Weerom overleg met onze collega’s uit de brede Noordrand over hoe we ons verder gezamenlijk gaan manifesteren & laten gelden in de werkbanken van het Radicaal Haventracé. Het Toekomstverbond met zijn verbetering van de leefbaarheid wordt immers betaald door en moet gelden voor IEDEREEN! Dit mag geen privilege zijn voor enkel “die van’t stad”.

Wat met geluidschermen A12? UPDATE

De (al jaren) ingeplande werken zijn weer eens uitgesteld naar … najaar 2019 / voorjaar 2020. Misschien maar beter zo ?!?

In het kader van het Radicaal Haventracé (gevolg van het Toekomstverbond) willen de drie grote burgerbewegingen (Ademloos-Ringland-StratenGeneraal) immers alle zwaar & doorgaand verkeer van de Antwerpse Ring afleiden naar de A12 richting Tijsmanstunnel. Hiervoor moet deze vanaf Ekeren best verbreed worden naar (minstens) 2×3 rijstroken in elke richting om zo het extra verkeer te kunnen slikken. Dit gaat voor Ekeren, Hoevenen, Stabroek, … meer en meer overlast aan geluid, fijnstof, lichtpollutie, … geven.

Uitstel > Misschien maar beter zo !?! Wel, als er nu kleine “prutsschermen” bijgeplaatst worden dan zullen ze (9 op 10) zo blijven staan. Als er nu geen extra schermen geplaatst worden dan kunnen we blijven ijveren voor prioritaire correctieve maatregelen en degelijke grote geluidsschermen (zoals ze t.h.v. Zwijndrecht en Burcht geplaatst worden) en dit over de gehele lengte tot voorbij de wijk Edison en verder richting Hoevenen, … !!!

14/06 MOBIUS/BAM Infosessie evaluatie Werkgemeenschap

De onderzoekers van MOBIUS hebben het eindrapport voorgesteld met de analyse van hun interviews, workshops, bevraging, … met diverse stakeholders (waaronder ook LENORA) die deelnemen aan de werkbanken Radicaal Haventracé, Oosterweelverbinding, Routeplan2030, CPECA, …

Belangrijke aandachtspunten zoals transparante en eerlijke communicatie naar alle stakeholders, het “waarom” van pistes prioritair in vraag (durven) stellen boven (eerder genomen) politieke beslissingen/wensen, … duiden op “old- school” beslissingsprocessen die dringend herbekeken moeten worden.

We denken hierbij o.a. aan het spoordossier Oude Landen (Tuc-Rail : “We hebben nu een financiële opening”), Toekomstverbond (Grote burgerbewegingen : “Alle zwaar verkeer naar de Noordrand en het stad is schoon”), Routeplan2030 (Gemeentebestuur Stabroek : “We hebben de NX zeker nodig”), …

Werk aan de winkel & Gezond verstand MOET primeren !!!

22/05 UGENT Interview i.v.m. burgerparticipatie

In het kader van een masterproef bij de provincie Oost-Vlaanderen zijn wij vandaag geïnterviewd geweest door Aron Bisschop (UGent student Bachelor Bestuurskunde en Publiek Management). Aron maakt een studie naar de participatie(graad) van burgers en bewegingen binnen de werkbank Radicaal Haventracé A12 in het kader van het ‘Toekomstverbond Antwerpen’. Binnen de provincie Oost-Vlaanderen is het de bedoeling om uit deze masterproef lessen te trekken om later binnen (grootschalige) projecten zelf adequaat burgerparticipaties uit te rollen.

Het was een aangenaam gesprek over het wel en wee van de werkbanken zoals ze door het “modale burgerinitiatief” LENORA ondervonden wordt. Wordt vervolgd …

20/05 RINGLAND “Maak Ringland waar”

Informatieve avond in de Roma (met minder volk dan voorgaande edities) waarvan we volgende zaken “meegenomen” hebben:

  • De “Modal-Shift” is broodnodig maar gaat misschien wat vast lopen op investeringen, coördinatie tussen de verschillende stakeholders, het niet doorvoeren van de kilometerheffing (ook in onze ogen een gemiste kans!!!), …
  • De Oosterweelverbinding wordt (dan toch) een tunnel in “heavy”-uitvoering met 2×2 rijstroken + 1 pechstrook in elke richting. Er is gevraagd naar een dubbele gestapelde fietskoker van 6 meter breed i.p.v. de nu voorziene enkele fietskoker.
  • De “Hollandse-knoop” t.h.v. Borgerhout is blijkbaar niet zo simpelweg te vereenvoudigen en onder de grond / ringkap te steken.
  • Op het noordelijke gedeelte van de R1 (Antwerpse ring) zal het verkeer niet fysisch gescheiden worden in aparte tunnels maar zullen plaatselijk en doorgaand verkeer gezamenlijk door dezelfde tunnelkokers rijden (a.g.v. tunnel- & veiligheidsrichtlijnen).
  • De overkapping van de R1 zal een werk van lange adem worden, de eerste kilometers zullen misschien wel tegen 2025 (?) gerealiseerd worden.