10/01 Geluidsactieplan 2019-2023 Opmerkingen & Bezwaar

Ondertussen werd in Vlaanderen het “Ontwerp Geluidsactieplan 2019-2023 voor Belangrijke Wegen” boven de doopvont gehouden. Hierin wordt beschreven hoe onze Vlaamse overheden in de toekomst met geluid(soverlast) gaan omgaan en dit gebaseerd op cijfers verkregen uit metingen en studies uit 2016 ?!? Lees de volledige tekst van ons bezwaar.

10/01 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg en Dominique uit Ekeren-Schoonbroek kwam onze vergadering mee volgen. Als geëngageerde Ekerenaar kijkt ook hij bezorgd naar de negatieve gevolgen die het Radicaal Haventracé voor Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet, … kortom de Noordrand gaan hebben. We zijn ondertussen op weg naar de tweede vergadering van het Radicaal Haventracé die in februari gaat doorgaan.

03/01 GRUUNRANT Werkvergadering (Schoten)

Boud ging voor LENORA naar de maandelijkse kernteam-vergadering van Gruunrant. Hoofdthema was het binnenhalen van subsidies om o.a. in de Noordrand met “ontharding” te starten. Voor Gruunrant één van de middelen om de groene corridor rond en in Antwerpen te verwezenlijken. Vanuit LENORA een dikke proficiat met deze verwezenlijking!

20/12 ROUTEPLAN2030 “Modal-Shift” WB07

Opnieuw vergadering i.v.m. de modal-shift die men bij de burger teweeg wil brengen.  De vervoersregio Antwerpen zal in deelgebieden opgesplitst worden  die +/- gaan gelijklopen met de werkbanken van het Radicaal Haventracé (RP&MS-Noord met RHT-A12 op rechteroever/ RP&MS-Oost met RHT-A102 / RP&MS-West met RHT-E34 op linkeroever). De positieve gevolgen van een modal-shift zullen immers hun impact hebben op de noodzakelijke (?) aanpassingen die men binnen het Radicaal Haventracé zal willen / moeten realiseren. Hoe beter de modal-shift aanslaat, hoe minder verkeer op den A12 door de Noordrand !!!

13/12 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg en we mochten Pascale en Marc uit (binnenkort Ekeren-Schoonbroek) als geïnteresseerden verwelkomen.  We hebben elkaar leren kennen n.a.v. de bouwvergunning voor de nieuwe windturbines op het bedrijvenpark de Luithagen. Een bouwvergunning waar zowel inwoners uit de directe buurten, als Natuurpunt & LENORA & Ekers districtsbestuur vragen bij hebben. Het hoofdpunt was de startvergadering van het Radicaal Haventracé (eindelijk). De “ontwerpvisie” (= analyse van de antwoorden van de stakeholders op de vragen van de gouverneur d.d. februari ’18) geeft een goed beeld van wie van wat wakker ligt. LENORA staat met enkele andere (natuur)bewegingen aan kop op vlak van bezorgdheid omtrent de leefbaarheid (mens & natuur & mobiliteit) in de Noordrand!

05/12 RHT Startvergadering werkbanken

Gisteren ging (eindelijk) de startvergadering van de werkbank(en) voor het Radicaal Haventracé (RHT) door en LENORA was daar aanwezig met 5 kernleden. Na de inleiding door provinciegouverneur Cathy Berx (Voorzitster RHT) gaven o.a. Jan Van Rensbergen (CEO RHT) en Dirk Engels & Jan Dumez (Administratie) en Dirk Cleiren (onder-Voorzitter RHT & lid van Gruunrant) een overzicht van de stand van zaken. De analysenota van de antwoorden van de stake-holders op de vragen van de gouverneur (d.d. februari 2018) bedraagt +/- 200 pagina’s > leesgenot verzekerd!

26/11 RINGLAND Overleg met Noordelijke Bewegingen

Op uitnodiging van Ringland zijn de Noordelijke Bewegingen naar de Haringrokerij in  ‘t stad afgezakt. Peter Vermeulen gaf daar nog eens een stand van zaken i.v.m. het Toekomstverbond en de in hun ogen positieve en niet zo positieve vooruitgang van projecten zoals Oosterweelverbinding, Routeplan2030, Over de Ring (overkapping), … Daarna zeer kort overleg i.v.m. de komende startvergadering van het Radicaal Haventracé.

16/11 Overleg Noordelijke Bewegingen

Overleg tussen de verschillende Noordelijke Bewegingen zoals NixNX, Boerenbond, NxPlus, LENORA, Fietsersbond Kapellen, Natuurpunt Noord (Kapellen), Red de Voorkempen, Landbouwgilde Stabroek, Gruunrant, … Nogmaals elkaars stand-/strijdpunten bespreken om gezamenlijk naar de startvergadering van het Radicaal Haventracé te trekken.

15/11 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg en opnieuw een extra kernlid want Raf Daems uit Zandvliet komt onze rangen versterken.  Raf is vooral gemotiveerd om dossiers rond geluid(soverlast) en de toekomst van de A12 op te volgen. Ondertussen goed nieuws vanuit het kabinet van de Gouverneur want op 5 december zal de langverwachte startvergadering van het Radicaal Haventracé doorgaan. Alle stake-holders zullen dan geïnformeerd worden i.v.m. de analysenota van de antwoorden die begin 2018 doorgestuurd zijn, dit n.a.v. de vragen die bij de initiële uitnodiging voor de werkbank(en) zaten. Wordt eindelijk vervolgd.