2e Spoorontsluiting “Oude Landen” naar RvS

I.v.m. de door Infrabel/Tuc-Rail gewenste 2e Spoorontsluiting “Oude Landen” is er beweging gekomen in het dossier. Red de Voorkempen heeft met steun van enkele plaatselijke bewoners van Ekeren-Donk & jurist Philippe Vande Casteele een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State tot vernietiging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28/06/2019. Wordt vervolgd 🙂

03/10 ROUTEPLAN2030 Werkbank

Opnieuw overleg tussen de betrokken stakeholders en de administratie over hoe we de modal-shift kunnen verwezenlijken. Gaan we echt blijven investeren in nieuwe wegen om het de (vracht)auto makkelijker te maken om van A naar B te rijden (leve de economie) of gaan we investeren in alternatieve vervoersmodi om de bestuurders uit hun (vracht)auto te krijgen (leve de leefbaarheid) ?!

Prangende vragen … waarbij tevens de communicatie met de politiek die in de Vervoersregioraad (bovenliggend niveau) zetelt in vraag gesteld werd. Het gevoel dat de werkbank Routeplan2030 door de politieke Vervoersregioraad genegeerd wordt, leeft (hard) bij de stakeholders & burgerbewegingen. Participatie ???

29/09 CITO Oude Landen

Vandaag organiseerde GEOCACHING Ekeren zijn “CITO” (Cache In, Trash Out) opruimactie in natuurgebied Oude Landen met ondersteuning van de Stadsmakers, Natuurpunt Antwerpen Noord&Kempen en LENORA. Enkele inwoners van Ekeren beantwoorde de Facebookoproep(en) en kwam de groep versterken. Ondanks de slechte weersvoorspellingen bleef het gans de voormiddag droog en op een kleine twee uur hebben we weer veel afval verzameld.

Kom jij volgende keer ook ??

26/09 LENORA Kernoverleg

Kernoverleg waarbij de laatste werkbank van het Radicaal HavenTracé (d.d. 18/09) centraal stond. De toen voorgestelde berekende verkeersscenario’s werden onder de loep genomen, besproken en beoordeeld. We gaan zeker van de mogelijkheid gebruik maken om hierover kritische bedenkingen en vragen door te sturen.

Er moet wel aandachtig opgevolgd worden dat we met eventueel nu (gewenste ?) capaciteitsuitbreidingen de (in de toekomst gewenste !) model-shift van het Routeplan2030 niet op voorhand gaan torpederen.

25/09 RHT WB Tijsmanstunnel

In het kader van de WerkBanken Radicaal HavenTracé is het overleg rond de aanleg van een 2e Tijsmanstunnel begonnen. Tussen de aanwezige stakeholders bestond een algemene consensus dat deze extra tunnel een noodzaak is om de serieuze mobiliteitsproblemen in de huidige tunnelverbinding (o.a. richting Liefkenshoektunnel) aan te pakken. Wordt vervolgd …

18/09 RHT WB > Spoorontsluiting EXTRA INFO

Op de WerkBank Radicaal HavenTracé van 18/09 heeft gouverneur Cathy Berx (Voorzitster WB RHT) aangekondigd dat er een nieuw infomoment georganiseerd zal worden i.v.m. de 2e Spoorontsluiting rond Ekeren. Op 20 november zouden de verantwoordelijken van Infrabel & Tuc-Rail (nog eens) het project “Spoorcomplex Oude Landen” aan de inwoners van Ekeren komen voorleggen en toelichten. Definitieve bevestiging van datum, plaats en tijdstip volgen nog.

Hopelijk komen er nu degelijke argumenten, tekst en uitleg, antwoorden op vragen, … want het eerste infomoment was meer dan ondermaats !!!

18/09 RHT WB Verkeersscenario’s

Het was gisteren in de werkbank Radicaal Haventracé een leerrijke (en voor sommigen ongetwijfeld onthutsende) uiteenzetting over de berrekende verkeersmodellen. Het tegen 2025 te verwachten verkeer van een ‘Haventracé Light’ (Oosterweelverbinding + sturing via tol op alle Scheldetunnels + capaciteitsverhoging aansluiting E34/R2 op linkeroever + 2de Tijsmanstunnel) tegenover een ‘Volledig Haventracé’ (idem ‘light’ + extra 3e rijstrook op A12 (heen/terug tussen Ekeren en Stabroek) + tunnel A102 op 2×2 rijstroken tussen Wommelgem en Merksem). Een ‘Radicaal Haventracé’ (maximale sturing van alle zwaar en doorgaand verkeer naar ‘ring rond de stad’) zit blijkbaar niet meer in de scenario’s.

Stof om over na te denken, bijkomende vragen te stellen, extra studies te laten uitvoeren, … en “positie / standpunten” in te nemen om de leefbaarheid in onze Noordrand te bewaken en te verbeteren!