17/08 Project fijnstof DEEL 2

Afgelopen vrijdagavond hebben we onze tweede workshop “Knutsel een fijnstofmeter ineen” gehouden waarbij we nieuwe meters ineen gestoken hebben. De komende dagen / weken worden ze verspreid onder de 30 enthousiaste inwoners van de Noordrand die in ons project zijn ingestapt.

Na activatie en registratie zullen deze meters weldra op de kaart van “Luftdaten” zichtbaar zijn. Neem zeker af en toe een kijkje via onderstaande link.

http://belgium.maps.luftdaten.info/#13/51.3017/4.4450

(volg de link – klik bv. op de ruit t.h.v. de Leugenberg – klik dan rechts op het scherm op (+) onder “Mean”)

LENORA bedankt weer HandyHome Selfmade Ekeren voor hun steun als deelsponsor van het hardware-materiaal.

Het hart van de meter : fijnstof- & vochtsensor
Vele handen maken het werk licht
Precisiewerk !!!
Het eindresultaat wachtend op nieuwe eigenaars …

Op naar “Project fijnstof DEEL 3” !!!

Wat met Radicaal Haventracé A1(0)2? UPDATE

Wat weten we al over het Radicaal Haventracé?

Eind juni werd in het kader van het Toekomstverbond de beloofde 1,25 miljard over de voorgestelde Ringland-projecten verdeeld. Daarna werd er door enkele partijen (met enige nervositeit) in de richting van de Noordrand gekeken omdat het daar al even stil is maar de opstart, dossiers, studies, bevragingen, … moeten nu eenmaal doordacht benaderd worden en dat gaat tijd in beslag nemen.

Er zullen in totaal 4 praktische en 1 overkoepelende werkbank opgestart worden. De praktische zijn onderverdeeld in volgende blokken:

  1. Antwerpen oost met A102 : Tunnelverbinding Wommelgem – Verkeerswisselaar A12/E19/R1 bij Ekeren en Merksem.
  2. A12 Noord : Traject met o.a. verbindingen richtingen Ekeren en Stabroek (& Nx?).
  3. R2 : Traject met o.a. de industriezone “Schijn” (& Nx?).
  4. E34 : Traject met o.a. verbinding richting Waasland & 2e Tijsmanstunnel.

LENORA verwacht dat de Vlaamse administraties in september met een voorstel van agenda zullen komen voor het Radicaal Haventracé. Vanaf dan hebben we dus genoeg werk op de planken (naast de reeds lopende projecten – zie onze “Tijdslijn” onder de rubriek “Wie zijn we”) en we zullen onze benen mogen insmeren. Hierbij kunnen wij alle hulp gebruiken 🙂 > Voel jij je aangesproken om mee de handen uit de mouwen te steken? Geef zeker een seintje en mail naar info@lenora.be

09/08 LENORA Kernoverleg

Tijdens de vakantiemaanden hebben we juli even laten rusten om afgelopen donderdag terug kernoverleg te houden.

Vanuit Berendrecht komt Rik als bezorgde Noordrander onze kern versterken 🙂 !

Ons stofmeter-project neemt vleugels want al de bestelde hardware is gearriveerd zodat we binnenkort (na een avondje knutselen en configureren) 25 extra stofmeters in de lucht van de Noordrand krijgen. Wie oppert er nog dat de inwoners van de Noordrand onverschillig staan tegenover de gevolgen van het Toekomstverbond en fijnstof?!

Met dank aan Selfmade-Handyman Ekeren voor sponsoring van de hardware.

Wat met geluidschermen A12? UPDATE

Saar volgt dit dossier van nabij op voor LENORA. Zij wordt nu al maanden van de ene naar de andere administratie (her-) doorverwezen 🙁 en we zijn aan het ondervinden dat het beleid zijn ei niet kwijt kan of wil. Wordt zeker vervolgd …

09/07 CPECA Actorenoverleg

Peter was voor LENORA aanwezig op het actorenoverleg waar het bewuste 9e alternatief besproken werd (het wit konijn 🙂 uit de hoed van minister Ben Weyts). Daar dit nieuw alternatief ook de volledige screening moet doorlopen (zoals gebeurd is met de eerste 8 alternatieven) zal er enig uitstel zijn alvorens hierover een akkoord is. Daarna starten dan de verdere studies …

‘Van droom naar beslist beleid’ … maar dan ook voor de Noordrand!

Afgelopen weken werden de visieteksten over de verschillende Ringland-segmenten voorgesteld. Binnen de Vlaamse regering werd beslist welke projecten als eerste uitgevoerd zullen worden en welke nog even zullen moeten wachten. (zie o.a. de links onderaan)

Nu deze kaap eindelijk genomen werd, is het de beurt aan het Radicaal Haventracé. LENORA zal samen met de andere burgerbewegingen en besturen een dikke vinger aan de pols houden om er op toe te zien dat de inwoners van de Antwerpse Noordrand op gelijke voet behandeld worden als de inwoners van Antwerpen-city. Ook wij hebben recht op onze leefbaarheid!

OverDeRing – Projecten

Ademloos – Persbericht

Ringland – Nieuws

21/06 Werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030” WB04

Afgelopen maand hebben we mee de opgestelde visienota mogen becommentariëren en vandaag was het terug overleg met alle (grote) stake-holders zoals administratie, gemeenten & districten, burgerbewegingen & belanghebbenden, … Op basis van de ideeën van de visienota werd er gewerkt rond de inventarisatie van mogelijke maatregelen die in de verschillende deelgebieden genomen kunnen worden. “Out of the box” denken kan werkelijk inspirerend zijn.

Wat met geluidschermen A12?

Sinds begin 2017 is er sprake van om de geluidsschermen t.h.v. Schoonbroek te verlengen tot juist voorbij de Transcontinentaalbrug. Na lang aandringen heeft één van onze kernleden eindelijk een antwoord gekregen waarom deze schermen niet doorgetrokken worden tot voorbij de wijk Rozemaai. Blijkt dat het hier om een rechtzetting gaat van een onvolledige uitvoering n.a.v het MER “Heraanleg A12” (afsnijden bocht Leugenberg + plaatsen brug t.h.v. wijk Edison) uit 2003.

12/06 LENORA Kernoverleg

Overleg over de afgelopen en komende zaken (Radicaal Haventracé, Routeplan2030,  CPECVA, Horta- & Roma-avonden, …) en evaluatie van onze weekendjes met infostanden te Ekeren en Berendrecht. Ons project om de Noordrand te bestrijken met fijnstofmeters begint goed te lopen. De man/vrouw in de straat is zich wel degelijk bewust van de huidige problematiek en dat het met alle grote investeringsplannen in en rond Antwerpen niet gaat beteren als we zelf niet de vinger aan de pols houden!