Bermen, schermen en overkappen

Het drukke autoverkeer in de Noordrand heeft heel wat negatieve gevolgen. Hierover leest u meer onder de thema’s ‘luchtkwaliteit’, ‘geluidshinder’ en ‘fileleed en sluipverkeer’. Als we met zijn allen meer fietsen, stappen en vaker het openbaar vervoer gebruiken, dan wordt het vanzelf minder druk op de wegen en neemt ook de negatieve impact op de omgeving af. Deze omwenteling noemen we de modal shift. Dit is – wat ons betreft – op lange termijn de enige échte oplossing om luchtpollutie, verkeerslawaai en druk verkeer te verminderen. 

Toch is er meer nodig. Op korte termijn zijn milderende maatregelen noodzakelijk om de kwalijke effecten van het  verkeer te beperken. Daarom pleiten we er met Lenora voor om nieuwe en bestaande snelwegen in de buurt van dorpskernen te overkappen of ze ten minste te voorzien van degelijke geluidsbermen en/of -schermen. Ook aangepaste wegbedekking kan hierbij een rol spelen.

Ook op lange termijn blijven geluidsbermen en -schermen overigens zinvol, want een zekere mate van gemotoriseerd verkeer zal in de afzienbare toekomst hoe dan ook blijven bestaan.

Overkappen

Als het mogelijk is de Antwerpse Ring te overkappen, moet het ook mogelijk zijn dit te doen voor (delen van) de A12 in de Noordrand. In Ekeren en Berendrecht-Zandvliet komt de A12 op bepaalde stukken vlak langs woonwijken. Op die plekken zien wij de snelweg graag overkapt.

Bron: https://www.latzundpartner.de/

Bermen & schermen

Waar overkappen onmogelijk blijkt, zijn geluidswerende schermen en bermen  een absoluut minimum. Zo wordt de geluidsoverlast voor de bewoners tot beperkt. Ook ter hoogte van Hoevenen en Stabroek zijn bermen en schermen volgens ons nodig.

Bron: https://ipvdelft.nl/portfolio-item/geluidsschermen/

Aangepaste wegbedekking

Tot slot kan aangepaste wegbedekking op de hoofdwegen ervoor zorgen dat het rolgeluid sterk afneemt. Tweelaags zeer open asfaltbeton heeft geluidsabsorberende eigenschappen. De combinatie van een grove onderlaag en een fijne deklaag vermindert geluid meer dan enkellaags open asfaltbeton dit doet. Nieuwe wegen worden best met geluidsabsorberende materialen  aangelegd. Maar bijvoorbeeld ook fluisterasfalt of het trekken van groeven in het asfalt (proefproject op de ring van Antwerpen) zorgen voor een serieuze afname van het rolgeluid veroorzaakt door rijdende (vracht-)wagens.