Modal Shift

Met een “ambitieus flankerend beleid” moet de huidige 70/30 verhouding tussen wegverkeer (auto’s en vrachtwagens) en de rest 50/50 worden in de regio Antwerpen. 28% van het huidige (vracht)wagens moeten uit het verkeer verdwijnen. Een bescheiden ambitie, want vele grote en kleine Europese steden doen het nu al veel beter, met vaak 30/70 verdelingen.

(bron : https://www.demorgen.be/opinie/waar-blijft-de-modal-shift-in-antwerpen-b32ceca8)

Er wordt geïnvesteerd in onder meer fietsvoorzieningen en openbaar vervoer. Op die manier zal op termijn 50 procent van alle verplaatsingen gebeuren met de fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen, enzovoort. En nog maar 50 procent met de wagen.

http://toekomstverbond.be/category/een-modal-shift-5050

http://www.basisbereikbaarheid.be/

http://www.mobielvlaanderen.be/

@