Modal shift

We gebruiken allemaal te veel onze auto en er rijden steeds meer vrachtwagens rond. Extra rijstroken en nieuwe wegen verzachten het fileleed tijdelijk, maar trekken op termijn net meer verkeer aan. Meer beton is dus geen duurzame oplossing voor de files en het leidt tot meer vuile lucht en meer lawaaihinder.

Een toekomst met minder files, schoner lucht en minder lawaai kan dus alleen, als we ons anders gaan verplaatsen. We moeten met z’n allen meer stappen, fietsen en vooral meer het openbaar vervoer gebruiken. Ook het voor- en natransport van containers en andere goederen zal vaker met het spoor en de binnenvaart moeten gebeuren. Deze verschuiving noemen we de ‘modal shift’.

‘Modal shiften’ is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ten eerste is een stipt, goedkoop en vlot openbaar vervoer nodig. Ten tweede willen we meer goede fietsverbindingen. Tot slot zijn op sommige plaatsen ook maatregelen nodig om het autoverkeer (vb. sluipverkeer) beter te sturen.

Lenora werkt mee aan de ‘modal shift’ in de Noordrand. We zoeken samen met politici en plaatselijke verenigingen uit hoe dat het best kan. Wat is het vlotste traject? Hoe moeten die overstapplaatsen er uit zien? Waar kan een nieuw fietspad komen? Hieronder vind je enkele concrete voorstellen.

Samen houden we onze Polderdorpen leefbaar en zorgen we voor een vlot en aangenaam verkeer!

Wat is de Modal shift?

Het verkeer slibt bijna overal in Vlaanderen dicht. Dat komt omdat we allemaal te vaak onze auto gebruiken en ook omdat er steeds meer vrachtwagens rondrijden. We kunnen niet eindeloos nieuwe rijstroken en wegen blijven aanleggen – en dat willen we ook niet want zo wordt de verkeersdrukte nog erger – dus is minder auto en minder vrachtwagen de enige échte oplossing voor dit probleem.

Bron: https://bral.brussels/fr/trefwoorden/modal-shift

Als we met zijn allen meer fietsen, stappen en vaker het  openbaar vervoer gebruiken zal het minder druk worden op de weg. Dat noemen we de modal shift. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wie op een onbereikbare plek woont of veel materiaal moet vervoeren, kan moeilijk anders dan de wagen nemen. Het gaat er dus vooral om die autoritten te vervangen die eigenlijk ook gemakkelijk op een andere manier kunnen.

Bron: https://www.gezondleven.be/projecten/modal-shift-tool

Enerzijds betekent dat inzetten op goede wandel- & fietsinfrastructuur en investeren in een beter openbaar vervoer. Een aangename wandelroute motiveert mensen om te voet naar de bakker te gaan. Als er een goed en veilig fietspad ligt, neem je al sneller de (elektrische) fiets naar het werk. Stipt, snel en comfortabel openbaar vervoer kan concurreren met de auto. Ook het vrachtvervoer per spoor en op het water moet efficiënter om vrachtwagens van de weg te halen.

Aan de andere kant moeten we op sommige plekken zoals een stadscentrum of dorpskern de wagen ook durven weren. Dat is geen autopesten, op sommige plekken horen auto’s gewoon minder thuis. Ze nemen nu eenmaal erg veel plaats in in vergelijking met een fietser bijvoorbeeld of 1 persoon in een volle tram. Auto’s hebben ook een grote impact op hun omgeving (geluid, uitlaatgassen). Op zulke drukke plekken hanteren we daarom het STOP-principe: eerst Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en pas op de laatste plaats komt de Personenwagen.

Aparte busstrook A12

Probleem?

Bron: https://itheorie.nl/motor/theorie-leren/leren/A/index.php?page=3

Vandaag staan sneldiensten van de Lijn en bedrijfsbussen mee in de file op de A12. De bussen kunnen niet stipt rijden en passagiers komen vaak te laat op hun bestemming of moeten lang wachten aan de haltes. Daardoor haken veel reizigers af, kiezen toch weer voor hun eigen wagen (als ze er één hebben) en worden de files voor iedereen nog erger.

Voorstel Lenora:

Een aparte busrijstrook op de A12 en voorrang bij stoplichten lossen dit probleem op. Die extra rijstroken moeten voor ons wel aangelegd worden aan de kant van de haven zodat hiervoor geen natuur- en landbouwgebieden wordt opgeofferd.

Poldertram

Voorstel Lenora:

Een andere mogelijke oplossing voor de slechte doorstroming van het openbaar vervoer is een (snel-)tram in de polders.

Als eerste stap trekken we de tramlijn die nu naar ‘P + R Luchtbal’ rijdt door tot in Ekeren-dorp. Ekeren is een district van Antwerpen en ligt op amper 6 km van de binnenstad. Het is een schande dat Ekerenaars op dit moment geen tram naar het stadscentrum kunnen nemen. 

In een volgende fase trekken we de tramlijn door via de A12 naar de polderdorpen. Na Ekeren wordt de lijn een sneltram met haltes in Hoevenen, Stabroek en Berendrecht-Zandvliet.

Bron: https://www.flickr.com/photos/185820684@N06/49195050738