Fijnstof – Wat is het juist ?

Wil u meer info over het fijnstof-meetproject van LENORA? Klik HIER

Wat is fijn stof?
Fijn stof PM10 en PM2,5 bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de  lucht. Het zijn deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer.
Fijn stof is bijna altijd een mengsel van verschillende soorten deeltjes. Er zijn veel verschillende bronnen van fijn stof. Hoewel de natuur ook fijn stof produceert, zoals zeezout en pollen, komt het meeste fijn stof in Vlaanderen toch van de mens. Gebouwenverwarming is de belangrijkste bron van primair fijn stof in onze regio. Daarna volgen land- en tuinbouw en verkeer.

Wat is het effect van fijn stof op je gezondheid?
Bij langdurige blootstelling aan fijn stof vermindert de longfunctie en stijgt de kans op chronische luchtwegenaandoeningen. Bovendien zijn deeltjes afkomstig van verbrandingsprocessen schadelijk omdat ze kankerverwekkende stoffen bevatten. Fijn stof kan bloedvaten doen dichtslibben en hartaanvallen veroorzaken. Door deze effecten zorgt fijn stof voor een daling van de levensverwachting. Hoe klein de blootstelling ook is, er is een meetbaar schadelijk effect op de gezondheid. Minder stof produceren blijft dus altijd gunstig voor onze gezondheid.
(Bron: Vlaamse Milieumaatschappij)

Hieronder enkele links naar artikels en studies over fijnstof (de éne al wat technischer dan de andere)

Luchtkwaliteit_2017-08-01 VlaamsGewest NO2-waarden Antwerpen OpenbaarOnderzoek

Luchtkwaliteit_2017-09-21 DS Roet doet fietsbonus teniet Website

Luchtkwaliteit_2012-02-07 Ademloos

Geluid+Luchtkwaliteit_2011-03 Vito Antwerpen Studie Maatregelen luchtkwaliteit en geluidshinder

Curieuze Neuzen https://curieuzeneuzen.be/

Vlaanderen VMM – Meetresultaten lucht https://www.vmm.be/lucht/meetresultaten

Vlaanderen VMM – Fijn stof Actuele waarden https://www.vmm.be/data/fijn-stof

Vlaanderen VMM – Luchtkwaliteit in je eigen omgeving https://www.vmm.be/data/luchtkwaliteit-in-je-eigen-omgeving?fbclid=IwAR0-4AxwV4bYBgQRC9Z87IeRwKKYP0-rVHTiVS6fslmjz06jr45DWqtVTUk

*