30/11 RHT Overkoepelende Werkbank

Vandaag was het na lange tijd nog eens een overkoepelende werkbank Radicaal Haventracé (waaronder het CPOV valt). Verschillende sprekers gaven een stand van zaken i.v.m. …

  • het project E34 West – herinrichting van de verkeersknoop tussen Beverentunnel en Liefkenshoektunnel.
  • het project 2e Tijsmanstunnel – aan te leggen naast de originele Tijsmanstunnel om zo “plaatselijk” verkeer A12-Scheldelaan te scheiden van “doorgaand” verkeer A12-Liefkenshoektunnel-Linkeroever.
  • CPOV – voorstel van de analyse uitgevoerd door de UA i.v.m. “onzekerheden” die binnen het project leven en/of nog kunnen ontstaan.
  • CPOV – toelichting van ontwerp van ambitienota i.v.m. wat van de input van de stakeholders al dan niet weerhouden gaat worden om verder te bestuderen.
  • CPOV – voorstel van “vergroenende” projecten die door de provincie binnen het “Groen Kruis” in behandeling zijn.

Weer een hele boterham aan informatie waarover we ons op ons volgend kernoverleg zeker moeten bezinnen & standpunten over moeten innemen … op weg naar een leefbare Noordrand 🙂