24/11 RIVM SLA Participatie-sessie

Heel interessante webinar georganiseerd door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met als onderwerp “Citizen Science en het meten van Luchtkwaliteit”. Op deze avond werden ervaringen, tips & tric’s, weetjes, … uitgewisseld tussen ambtenaren & burger(wetenschapper)s die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een participatie/citizen-science-project voor het meten van de lokale luchtkwaliteit. De resultaten van deze samenwerkingen worden door het RIVM meegenomen in studies voor nieuwe projecten zoals wegenbouw, verkaveling, … ( https://www.rivm.nl/lucht ).

De Nederlandse overheid neemt de participatie van burgerwetenschap en zijn diverse projecten aangaande luchtkwaliteitsmetingen serieus – Wanneer volgt de Vlaams overheid dit spoor met eigen initiatieven, ook in onze Noordrand ?!?