08/12 LENORA Kernoverleg

Koppen bijeen en overleg i.v.m. UA-project, CP Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen, CP Oostelijke Verbinding, WB Radicaal HavenTracé, 2e Tijsmanstunnel, … We zullen (nog) eens serieus in de pen gaan kruipen i.v.m. de voorgestelde draft van ambitienota voor het CPOV 🙂