28/03 LENORA CPOV-Ambitienota Strategie

We hebben een laatste overleg gehouden om onze ambities en uitgangspunten goed te formuleren. Met dit document gaan we naar de deelwerkbanken van het Complex Project Oostelijke Verbinding (A102 – A12 – E313 – Logistiek Park Schijns – Nx – …).

Benieuwd naar onze ambities en uitgangspunten? 🙂

LENORA – Conclusie : Wij dringen er op aan dat onze bovenstaande ambities, uitgangspunten en focuspunten maximaal opgenomen gaan worden in de ambitienota van het Complex Project Oostelijke Verbinding. Zonder twijfel zullen deze door voortschrijdend inzicht aangevuld (kunnen) worden met extra onderwerpen en/of inhoudelijke wijzigingen van zodra de (deel-)werkbanken van het Complex Project Oostelijke Verbinding hun beloop gaan hebben.