31/03 A-R-S ” Hoe ver staat het met het Toekomstverbond?

Webinar georganiseerd door de grote drie burgerbewegingen Ademloos, Ringland en StRaten-generaal. Passeerden de revue : stand van zaken i.v.m. de verschillende werkgemeenschappen van het Toekomstverbond, de aanpak voor de herinrichting van de Noordelijke Ring, de werkbank Financiering die eindelijk gaat moeten bepalen waar en hoe de gelden verder gaan gevonden en uitgegeven worden, Routeplan2030 en Plan 2021 De Lijn over de toekomst van het openbaar vervoer, … Wordt ongetwijfeld vervolgd!