20/12 POA Overleg i.v.m. Europaterminal

LENORA diende 27 oktober ’21 een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek voor vergunningsaanvraag OMV2021045048 in het kader van de gewenste realisatie(s) van de Europaterminal. PoA heeft ons hierover gecontacteerd gehad en we zijn met hen in gesprek gegaan. Het was een open en constructief gesprek over o.a. ECA, Logistiek Park Schijns (LPS), modal-shift, ecologische impact, … Wordt ongetwijfeld vervolgd 🙂

Lees hier ons bezwaar :

Lees hier de reactie van PoA :