17/12 2eSpoor Overleg burgerbewegingen

Naar aanleiding van het toekennen van de vergunning voor het Infrabel-project “Oude Landen” hebben een aantal stakeholders (particulieren, burgerbewegingen, juristen) overleg gehad over hoe verder te handelen. Dossier opstellen en naar Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan dus!