09/12 CPECA Actorenoverleg Najaar 2021

Evaluatie van o.a. natuurcompensaties, nautische aspecten, landbouweffectenrapport en mobiliteit. Nog veel vragen aangaande reële compensaties, mogelijkheden voor binnenscheepvaart, haalbaarheid van gewenste modal-shift, …