19/01 LENORA Kernoverleg

Nabespreking van onze vergaderingen met de beleidsmensen van PoA en PSA naar aanleiding van onze bezwaarschriften in het kader van de vergunningsaanvragen voor de Europaterminal & PSA Uitbreiding K913 Loswal 1B2. Ook verder brainstormen over de komende werkbank(en) van het CPOV met zijn voorgestelde draft-ambitienota. Een ambitienota die het ontbreekt aan engagement en durf om de leefbaarheid binnen onze Noordrand duidelijk als hoofditem op de voorgrond te brengen i.p.v. steeds maar trafiek en infrastructuuruitbreiding naar voor te pushen ๐Ÿ™ ๐Ÿ™ ๐Ÿ™ !!! Als afsluiter voorbereiding voor ons CLS-project dat we samen met de UA gaan doorlopen. Werk aan de winkel op diverse fronten – LEVE 2022 !!!

12/01 PoA Overleg i.v.m. PSA Uitbreiding K913 Loswal 1B2

LENORA diende 13 december ’21 een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek voor vergunningsaanvraag OMV2021020238 in het kader van de gewenste realisatie(s) van de uitbreiding van loswal K913 door PSA Antwerp. PoA heeft ons hierover gecontacteerd gehad en we zijn met hen en verantwoordelijken van PSA in gesprek gegaan. Het was een open en constructief gesprek over o.a. de geplande en te verwezenlijken positieve ecologische impact van het project, de inzet van PSA om aan “vergroening” te doen door realisatie van nieuwe en minder energieverslindende technieken, de trafiekafhandeling van vrachtverkeer (waarschijnlijk) hoofdzakelijk over de A12, … Wordt vervolgd ๐Ÿ™‚

Lees hier ons bezwaar :

Lees hier de reactie van PSA :

10/01 GruunRant GruunRUP Ekeren-Merskem BIS

Update van de startnota die 15/12 boven de doopvont gehouden werd. Meer in detail uitwerken van gebiedsbegrenzing, redenen projectopstart, verdere projectuitwerking, … om de groene zones rond/van Ekeren en Merksem met elkaar in verbinding te brengen. En dit o.a. door middel van het betrekken en motiveren van de plaatselijke inwoners van Ekeren en Merksem.

03/01 Nx(Plus) CPOV-overleg

Overleg met andere stakeholders (burgerwegingen NixNx & NxPlus, Boerenbond, betrokken inwoners) i.v.m. de draft van ambitienota CPOV met eenzelfde inschatting als die waarmee wij 2021 afgesloten hebben : veel aandacht voor een door sommigen gewenste aanleg van een Nx (dwars door de polders) & weinig aandacht voor leefbaarheid ๐Ÿ™

29/12 LENORA Kernoverleg RHT/CPOV-Bezwaar

De koppen bijeen voor het schrijven van een bezwaar n.a.v. de voorstelling van draft van ambitienota in het kader van het Complex Project Oostelijke Verbinding (CPOV). Een ambitienota waarin het bulkt van infrastructurele ingrepen en quick-wins om het (vracht)verkeer te dienen, maar waar het ontbreekt aan visie om de broodnodige modal-shift te verwezenlijken en om de leefbaarheid in de getroffen gebieden/woonwijken van de Noordrand te (willen) verbeteren ๐Ÿ™ ๐Ÿ™ ๐Ÿ™

Lees hier ons bezwaar :

22/12 2eSpoor Overleg met Kabinet

Overleg tussen stakeholders (particulieren, burgerbewegingen, juristen)ย en vertegenwoordigers van het betrokken federaal kabinet … op zoek naar realisme om het voor de betrokken buurt (en bij uitbreiding heel Ekeren) verstikkende dossier. Wordt vervolgd.

21/12 CPECA WB Natuurcompensaties

Wederom overleg over de voorziene natuurcompensaties en voor Rechteroever blijft het wederom wachten op een coรถrdinator om gesprekken en overleg met betrokken stakeholders op te starten โ€ฆ Gaat dit er eigenlijk wel van komen of gaat de leefbaarheid, het milieu & de biodiversiteit op Rechteroever te grabbel gegooid worden?!? We blijven er mee in onze laag zitten ๐Ÿ™

20/12 POA Overleg i.v.m. Europaterminal

LENORA diende 27 oktober ’21 een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek voor vergunningsaanvraag OMV2021045048 in het kader van de gewenste realisatie(s) van de Europaterminal. PoA heeft ons hierover gecontacteerd gehad en we zijn met hen in gesprek gegaan. Het was een open en constructief gesprek over o.a. ECA, Logistiek Park Schijns (LPS), modal-shift, ecologische impact, … Wordt ongetwijfeld vervolgd ๐Ÿ™‚

Lees hier ons bezwaar :

Lees hier de reactie van PoA :