08/02 CPOV WB Reacties Ambitienota

Zowel GruunRant als LENORA werden als stakeholders gevraagd om op deze werkbank hun visie over enkele door hen aangebrachte punten verder te verduidelijken.

Voor GruunRant bracht Paul Lermytte de terechte bezorgdheid dat de voorgestelde ambitienota veel te veel de nadruk legt op het creëren van meer en meer infrastructuur en doorstroming voor het (vracht)autoverkeer, met zelfs hier en daar snel snel veel “quick win’s”, daar waar het onderwerp leefbaarheid meer en meer niet behandeld dreigt te worden. Nochtans is het CPOV gestart vanuit de idee dat het aftoetsen en verbeteren van de leefbaarheid binnen het volledige projectgebied een absolute betrachting was.

Voor LENORA bracht Peter Desmaretz een uiteenzetting “CitizenScience” aangaande de door ons al lang gevraagde opstart van metingen (geluid & fijnstof & …) om op lange termijn vanuit een nulmeting de evolutie en effecten van het CPOV te kunnen monitoren, ver voorbij de doorlooptijd van het CPOV zelf. Ons voorstel van (1) fijnstofmeters (platform https://sensor.community/nl/ & https://www.samenvoorzuiverelucht.eu/dataportaal) die bv. ook door RIVM (NL) toegepast worden bij officiële studies & (2) geluidsmeters (platform Klankentappers dat via IMEC Antwerpen gelanceerd werd) werden goed onthaalt. O.a. vertegenwoordigers van UA, VITO, provincie, … waren positief, aangevuld met enkele welkome (kritische) bemerkingen aangaande technische aspecten van ander stakeholders.