30/06 Overleg met Noordelijke Bewegingen

Op initiatief van de mensen die zich al jaren georganiseerd hebben rond de problematiek van de (nog aan te leggen) NX ging LENORA mee in overleg met o.a. NixNX, Boerenbond, Merksem Leefbaar, Fietsersbond Kapellen, Gruunrant, … Een leerrijke avond!