27/11 RHT WB 2e SPOOR INFRABEL BIS

Nieuwe kans voor de verantwoordelijken van Tuc-Rail & Infrabel om hun dossier “Oude Landen” voor te stellen en te onderbouwen met argumenten, cijfers, … na hun “niets-zeggende” doortocht op een eerdere vergadering in het kader van de overkoepelende werkbank Radicaal Haventracé.

Wat hebben we o.a. onthouden …

  • De verantwoordelijken van Tuc-Rail & Infrabel hadden zich voorbereid en hebben eindelijk (door sommige stakeholders al maanden/jaren gevraagde) cijfers vrijgegeven. Wat een geheimhouding 🙂
  • Er zijn per dag enkele (te) drukke piekmomenten in het spoorverkeer maar voor de rest van de dag/nacht een serieuze luwte waar zeker ruimte is voor “meer” verkeer. Er is blijkbaar meer een dispatchprobleem dan een capaciteitsprobleem, gewoon een betere spreiding van het spoorverkeer is hiervoor zeker aangewezen.
  • Er wordt veel (te veel) tijd verspeeld met het (ont)laden van de spoorwagons daar dit steeds bij de “versturende/ontvangende” firma’s gebeurt & niet in gecentreerde “spoorhub’s”.
  • De verkeersbrug over het spoor aan de Kloosterstraat te Ekeren is blijkbaar een groot euvel om treinen te laten passeren & het rangeerstation Antwerpen-Noord in & uit te laten rijden. Er zijn daar voor 2 spoordoorgangen immers maar 3 sporen aanwezig i.p.v. de benodigde 4 sporen (2 per spoordoorgang) waardoor er verderop gekruist moet worden met de “beruchte” wachttijden tot gevolg. De verkeersbrug afbreken en er een 4e spoor bijleggen (beiden reeds voorzien & ingepland) zou dit oplossen.