25/10 CPECA Bespreking Onderzoeksresultaten alternatief 9

Tot onze spijt hebben we niet aan dit overleg kunnen deelnemen.