05/11 Windturbines STAVA

We werden op de hoogte gebracht dat de gewestelijke omgevingsambtenaar eerst de aanvraag onvolledig had verklaard waardoor de procedure stopgezet werd. Kort daarop kregen we het bericht dat de gewestelijke omgevingsambtenaar was teruggekomen op dat standpunt en hierdoor werd de onvolledigheidsverklaring terug ingetrokken. Het aanvraagdossier is dus wel volledig en ontvankelijk verklaard, waardoor de procedure een doorstart kende. Alle bezwaarschriften werden overhandigd aan de Vlaamse overheid als vergunningverlenende instantie.