21/10 RINGLAND Bijeenkomst ‘Verenigde “actie”groepen’

Op aangeven van Dirk Cleiren (lid van GruunRant & co-Voorzitter Werkbank “Radicaal Haventracé”) riep Ringland de verschillende bewegingen bijeen die betrokken zijn (geraakt) bij de realisatie van het Toekomstverbond. Burgerbewegingen uit de brede Noordrand, de omgeving van het rondpunt van Wommelgem, het Rivierenhof, … tot het Waasland waren hierbij aanwezig om van gedachten te wisselen.

Er werd door vele aanwezigen de nadruk gelegd op de noodzaak tot het verbeteren van de huidige leefkwaliteit door o.a. voluit in te zetten op de modal-shift, corrigerende maatregelen zoals bv. geluidsschermen, … Het vervolledigen van de Antwerpse Ring met de Oosterweelverbinding is “broodnodig”, extra investeringen in andere en nieuwe verkeersinfrastructuur wordt bekeken als nefast voor het bereiken van de modal-shift.