18/10 ADEMLOOS Infoavond

In centrum Elcker-Ik organiseerde Ademloos een infoavond rond het eigen ontstaan en groeiproces, de samenwerking met StRaten-Generaal in het verzet tegen de brug “Lange Wapper”, luchtkwaliteit (in het Antwerpse), het Toekomstverbond, …

Enkele bedenking/standpunten die naar voor gebracht werden …

  • Waarom niet eerst Modal shift 50/50 realiseren en dan pas (verkeerswegen met extra capaciteit) bijbouwen?
  • De werkbanken van het Haventracé en Routeplan2030 werken trager dan die van Over-de-Ring.
  • De A102 wordt gerealiseerd, dit staat in het akkoord van het verbond en wij zijn de hoeders van het Toekomstverbond.
  • Als de MER Oosterweel niet in orde is, zullen er beslissingen genomen moeten worden op het moment dat het voorligt. Er zitten nu minder gaten in het MER omdat wij er zelf bij zijn.
  • Op weg naar een modal-shift 50/50 maar de stad bouwt maar parkings bij (opera, handelsbeurs)?
  • Het openbaar vervoer moet versterkt worden!
  • Al het vrachtverkeer moet van de ring, daarom moet de A102 en het Haventracé gerealiseerd worden.
  • Er is aandacht nodig voor het klimaat en het probleem van broeikasgassen.