20/10 LENORA Kernoverleg

We komen stilaan uit onze zomer”slaap” met een periode zonder vergaderingen waarbij we de tijd hebben genomen om dossiers verder voor te bereiden 🙂 De werkbanken over A12-Nx-A102 hebben onze volle aandacht en we gaan er weer voluit voor gaan want verbetering van de leefbaarheid in de Noordrand is voor iedereen broodnodig! Immers, economische successen en vooruitgang zijn slechts mogelijk met steun en participatie van de inwoners van de Noordrand die hun leefbaarheid niet te grabbel willen gooien.