11/10 CPOV WB Klimaatbossengordel

Webinar over de “klimaatbossengordel” binnen het Complex Project Oostelijke Verbinding (= onderdeel van de WB Radicaal Haventracé). Inhoudelijk overdonderende werkbank met veel informatie over (her en der) plaatselijke projecten/probleemgebieden i.v.m. het milieu en de biodiversiteit die opgelost zouden moeten geraken … maar geen aaneensluitend en overkoepelend geheel en verhaal 🙁 We kunnen zelf enkel besluiten dat de grote quick-win voor het milieu en de biodiversiteit het NIET aanleggen van de LSAR Leidingstraat Antwerpen – Ruhr (Geleen) is !!!