11/02 LENORA Kernoverleg

Vandaag stonden de start- & procesnota van de Vlaamse Regering op het menu, samen met de bekommernissen omtrent mobiliteit in de Antwerpse Noordrand. In overleg met de andere groeperingen uit de Noordrand zullen we onze standpunten bespreken om zo als een gezamenlijk front (met elks zijn eigen details en werkpunten) naar de werkbank te gaan, 25 februari houden we hierrond een extra kernoverleg.