08/11 Infoavond “Een Toekomstverbond voor de Noordrand?” VERVOLG

Na onze infoavond hebben wij niet stilgezeten. De vele (niet gestelde / onbeantwoorde) vragen van de aanwezigen gaan we bundelen om door te sturen naar de verschillende sprekers met de vraag naar een onderbouwd antwoord. Van zodra de antwoorden komen, zullen we deze publiceren.