02/03 Bezwaar omgevingsvergunning Oude Landen

Ook LENORA stelt zich meer en meer vragen bij de noodzaak van het spoorproject “Oude Landen” in & rond & door het district Ekeren zoals het nu door Infrabel ingediend en verantwoord/verdedigd wordt. Een spoorproject dat later een bovengronds traject “betonneerd” waardoor het district Ekeren weer volledig deelt in de klappen van (geluids)overlast, verdwijnen van groen, … Waarom geen ondergronds traject vertrekkend vanop nu leegstaande ex-Opel-gronden onder Ekeren door? Bij de reorganisatie van Antwerpen Centraal zijn ze wel onder ’t stad door gegaan?!