Mei-Jun Artikelreeks van LENORA over Oosterweel in magazine “De Polder”

In de maanden mei-juni verscheen in het regionaal nieuwsmagazine “De Polder” onze artikelreeks over het Toekomstverbond met zijn Oosterweelverbinding & Radicaal Haventracé A12. Het werd een reeks van 4 artikels over hoe wij als bezorgd burgerinitiatief aankijken tegen (de nog extra te verwachten) problemen en overlast i.v.m. geluid, fijn stof, verkeer, … Aansluitend werden de politieke fracties in de betrokken polderdorpen door de redactie van “De Polder” om een reactie gevraagd. Zeker te lezen.

Lees hier deel 1 :

Lees hier deel 2 :

Lees hier deel 3 :

Lees hier deel 4 :

Lees hier deel 5 :