Files & sluipverkeer

Files

De files in de Noordrand worden steeds langer en frequenter. Vooral op het stuk snelweg (A12) tussen Stabroek en de Antwerpse ring (R1) gaat het vaak tergend traag. Wie naar de stad wil, doet hier, wanneer het druk is, vaak gemakkelijk tweemaal zo lang over. Dat vindt niemand fijn natuurlijk.

Sluipverkeer

Als een gevolg van de talrijke files, zoekt ook steeds meer doorgaand (vracht-)verkeer zijn weg door de dorpskernen van de Noordrand, omdat het verkeer op de hoofdwegen niet meer vlot. Gefrustreerde chauffeurs rijden door de polderdorpen en proberen zo sneller op hun bestemming te raken, maar vaak belanden ze enkel van de ene in de andere file.

Al dit sluipverkeer zorgt voor meer lawaai en meer vuile lucht in woonbuurten. Dorpsstraten zijn bovendien niet aangelegd voor zoveel en zulk zwaar verkeer. Zo ontstaan gevaarlijke situaties aan schoolpoorten en op andere plaatsen waar veel kinderen komen.

Hieronder lees je onze suggesties voor files & sluipverkeer in de Noordrand.

Lagere maximumsnelheid op de A12

Probleem?

Op de A12 staan vaak files tussen het rondpunt ‘Haven’ in Stabroek en aan de aansluiting op de Antwerpse ring (R1).

Bron: pzc.nl

Voorstel Lenora:

De snelheid verlagen zorgt automatisch voor meer capaciteit, trager rijdende auto’s rijden immers dichter op elkaar. Deze ingreep verhoogt bovendien de veiligheid drastisch en vermindert ook het lawaai voor de omgeving. Deze maatregel kunnen we morgen invoeren, zonder dat het iets kost. Trager rijden is ook zuiniger en dus beter voor het milieu en onze portefeuille. Niks dan voordelen dus.

Slimme kilometerheffing/ rekeningrijden

Voorstel Lenora:

Bron: smeetskring.com

De wegen slibben alsmaar meer dicht. Daarom pleiten we met Lenora voor een kilometerheffing voor automobilisten. Bestuurders betalen dan een bedrag per gereden kilometer en gram CO2. Dit bedrag kan afhankelijk zijn van het tijdstip van de reis (bv. dag of nacht). Het is mogelijk dat bijvoorbeeld een kastje in de auto de stand bijhoudt, maar ook elektronische meetpunten op de weg kunnen kilometers gaan registreren. Dit systeem is niet alleen eerlijker (nu betalen mensen die hun auto helemaal niet gebruiken ook wegenbelasting), het leidt volgens Nederlands onderzoek ook tot minder files, kortere autoritten en daardoor ook tot wel 20 procent minder autokilometers. Het is daarmee een belangrijke stap richting toekomstbestendig vervoer.

Modal shift

Uiteindelijk is de enige oplossing voor fileleed en sluipverkeer met zijn allen minder de auto nemen en meer goederen per spoor en over het water vervoeren. Hierover lees je meer onder het thema modal shift.