07/11 CPECA WB Onderzoeksresultaten

Webinar over de onderzoeksresultaten (o.a. natuurcompensaties) van de betrokken zones op Linkeroever. Hier hebben we vernomen dat er in het voorjaar van 2024 ?! eindelijk !? gekeken gaat worden naar natuurcompensaties op Rechteroever.

19/10 A-R-S Horta-avond (Antwerpen)

Burgerbewegingen Ademloos, Ringland & stRaten-generaal hielden weer hun Horta-avond. Informatief i.v.m. de plannen voor extra overkappingen van de ring rond Antwerpen (blijft minimaal voor omgeving Luchtbal), opwaardering van het tramnet (wordt wel tijd, ondanks de “medewerking” van ons stadsbestuur), metingen uitgevoerd door “Recht op Lucht” en de blijkbaar ook in Merksem slechte resultaten (was te verwachten), voorstel van het Pleinenplan als mooi concept om buurten “groen” met elkaar te verbinden. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

07/10 POAB+PSA Infomoment EuropaTerminal (Berendrecht)

Geen geweldig grote opkomst van slechts +/- 25 belangstellenden, na de uiteenzetting kregen zij de kans om vragen te stellen. Belangrijk was o.a. onze vraag naar duidelijke communicatie en een meldpunt gedurende de werken. Er zijn immers 3 grote heiwerken voor projecten gepland op korte termijn, namelijk de Europaterminal + het wachtdok voor de binnenschepen + de vernieuwing van de kaaimuur bij BASF. De overlast zou beperkt moeten zijn, afwachten maar …

20/09 CPOV AON Infoavond Stabroek

Grote belangstelling in Stabroek voor de presentatie van “de Nieuwe Rand”

178 mensen kwamen dinsdagavond in zaal Jos (Stabroek) kijken wat de Vlaamse overheid in petto heeft voor een betere mobiliteit in de Noordrand van Antwerpen. Het studiebureau SWECO stelde zijn plannen voor i.v.m. welke alternatieven er onderzocht zullen worden om de mobiliteit in onze regio aan te pakken. Het gaat bij dit onderzoek niet enkel over mobiliteit en verkeer maar ook over welke impact dit nu al heeft en na verwezenlijking gaat hebben op de leefbaarheid en het klimaat.

Uiteraard waren veel aanwezigen geïnteresseerd in de voorstellen aangaande het al dan niet aanleggen van de NX en waar en hoe dit dan zou moeten gebeuren. Een heet hangijzer dat al vele jaren de Stabroekse gemoederen beroerd. Daarnaast waren er ook velen bezorgd over de geluidshinder, luchtvervuiling, … die al die geplande infrastructuur(werken) met zich zullen meebrengen.

Gebrek aan degelijke fietsinfrastructuur en stipt openbaar vervoer waren ook terugkerende thema’s en wat met de Modal Shift om meer mensen van (vracht)wagen naar alternatieve vervoersmodi  (o.a. openbaar vervoer, fiets, deel(vracht)wagen, te voet, …) te krijgen ?!? Met aandrang werd gevraagd om ook deze aspecten grondig te onderzoeken.

Behoud van de leefbaarheid in de regio was de grootste bekommernis. Als LENORA kijken we samen met de bevolking van de Antwerpse Noordrand met veel belangstelling uit naar de resultaten van het onderzoek. Meer nieuws dit najaar …

19/09 GroenKruis Projectgroep Bospolder-OudeLanden

Hoe kan natuurgebied Bospolder via de Transcontinentaalbrug en Rozemaai Park verbonden worden met natuurgebied Oude Landen? Overleg tussen verschillende partijen (Provincie Antwerpen, Havenbedrijf, Natuurpunt, Stad Antwerpen, Gruunrant, Antea, LENORA? …) waarbij de eerder gemaakte voorstellen (komende uit de vergadering d.d. 28/06) nu concreter / praktischer besproken werden. Aandachtspunten: Hoe zacht/hard gaan we de Transcontinentaalbrug “vergroenen”? Wat aan te vangen met het tracé van de fiets-o-strade F12 langs de A12? Hoe en waar kan de ecologische verbinding over de Ekerse Steenweg verwezenlijkt worden? Wordt vervolgd …

18/08 LENORA Kernoverleg

We hebben de afgelopen maanden zeker niet stil gezeten, spijtig genoeg ontbrak ons de tijd om de “digitale feedback” up-to-date te houden. Ons laatste maandelijks kernoverleg van augustus ging volledig over onze standpunten en opmerkingen na de werkbank CPOV Voorstel van Alternatieve Onderzoeksnota (AON). Wordt vervolgd … 🙂

Maart-Juli/2022 UA-CLS Samenwerking

In februari ’22 startte onze samenwerking met vier laatstejaarsstudenten “Stedenbouw en Ruimtelijke Planning” aan de Universiteit van Antwerpen in het kader van het opleidingsonderdeel “Community Service Learning (CSL)”. Gedurende enkele maanden analyseerden de studenten onze website en andere kanalen, waarna we samen onze (kern)boodschap herdefinieerden, onze website in een gloednieuw ontwerp gestoken werd, …

Wij zijn alvast heel enthousiast en bedanken UA-studenten Dorian Van Spaendonk, Helena Hendrickx, Sandrien Van Verre en Robin Vandenbussche voor hun inzet en enthousiasme.

Met leefbare groeten

Boud Jongenelen, Peter Desmaretz, Rik Baeten, Wim Gonthier (Kernleden LENORA).