Wie zijn wij ?

Mogen wij ons voorstellen?

Wij zijn een groep van geëngageerde burgers uit de Noordrand van Antwerpen (Berendrecht, Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Zandvliet en Lillo) die elkaar gevonden hebben naar aanleiding van het Toekomstverbond in Antwerpen. We willen ons organiseren om een stem te kunnen bieden in heel het debat rond de Antwerpse verkeersmobiliteit want wij vrezen dat er bij de uitvoering hiervan onvoldoende rekening zal gehouden worden met de leefbaarheid in de Noordrand.

Als (niet-politiek gebonden) burgerinitiatief willen wij aan de beleidsmakers vragen om tijdig de nodige maatregelen te nemen en extra studies uit te voeren zodat de leefbaarheid in de Noordrand gevrijwaard wordt. Wij willen gaan voor een globale aanpak van de Antwerpse regio met duurzame oplossingen voor de toekomst.

Een balans tussen sociale en ruimtelijke kwaliteit in onze gemeenten (wonen, werken en recreatie), economische stabiliteit binnen de regio (bereikbaarheid, vestiging en arbeidsmarkt), ecologische waarden (natuur, landschap en milieu) & leefbaarheid (lawaai en luchtvervuiling) zijn onze prioriteit.

Leefbare groeten uit de Noordrand !