23/10 RHT WB E34

Werkbank en brainstorming tussen stakeholders en administratie over de nodige aansluitingen & wegenwerken op linkeroever om de verkeersafwikkeling (die door het Toekomstverbond richting Gent op gang gezet gaat worden) in goede banen te leiden. Constructieve avond waarbij alle aanwezigen hun inbreng konden doen & waarbij zij door de mensen van de “administratie” degelijk ondersteund en van antwoord gediend werden.

Routeplan2030 kan hier zeker veel komen bijleren over burgerparticipatie !!!