07/11 Routeplan 2030 Werkbank

Terug overleg tussen de betrokken stakeholders en de administratie over hoe we de modal-shift kunnen verwezenlijken & opnieuw werd de communicatie met de politiek die in de Vervoersregioraad (bovenliggend niveau) zetelt in vraag gesteld.

Het gevoel dat de werkbank Routeplan2030 door de politieke Vervoersregioraad genegeerd wordt, leeft meer en meer bij de stakeholders & burgerbewegingen. Participatie ???