LENORA Infoavonden Noordrand

🙂 LENORA “on the road” 🙂

Na onze infoavond van november 2017 te Ekeren zijn we niet stil blijven zitten en zijn/blijven we aanwezig in verschillende werkbanken, infogroepen, … om (de verbetering van) de leefbaarheid van onze hele Noordrand onder de aandacht te houden.

Waar nemen wij o.a. aan deel? Wat komt er allemaal af op de Noordrand?

Hierbij willen we de inwoners van de Noordrand uitnodigen op enkele infoavonden om jullie op een overzichtelijke wijze meer informatie te geven over onze werking, de verschillende infrastructuurprojecten die in de Noordrand op stapel staan met hun gevolgen voor onze leefkwaliteit, onze standpunten hieromtrent, …

Schrijf alvast volgende data in je agenda, meer info i.v.m. plaats en tijdstip volgt nog.

  • 30 januari ’20 in Stabroek
  • 18 februari ’20 in Zandvliet
  • 27 februari ’20 in Ekeren

Heb je nu al vragen die je op één van de infoavonden beantwoord wilt zien, stuur dan gerust een mailtje aan info@lenora.be