NOORDRAND Geluidsmetingen

Naar aanleiding van een uit 2012 daterende ANTEA-studie hebben wij vanuit LENORA (nog eens) vragen gesteld aan de districtsbesturen van Ekeren & Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Hierin hebben wij een warme oproep gedaan voor een (nieuwe) geluidsmeetcampagne naast de A12 om de geluids(over)last die nu al in onze districten heerst, te monitoren. Dit met de bedoeling om naast de A12 degelijk geluidswerende schermen te laten plaatsen, gelijkaardig als de schermen die op Linkeroever t.h.v. Zwijndrecht en Burcht geplaatst worden.

PS: deze studie werd door LENORA al in 2017 bezorgd aan de verantwoordelijken van de Werkbank Radicaal Haventracé & onlangs eind 2020 verder gecommuniceerd aan de verantwoordelijken van het Complex Project Oostelijke Verbinding.

Hieronder de initiële ANTEA-geluidsstudie, onze vragen aan de districtsbesturen en de antwoorden/reacties :

Reactie vanuit het districtsbestuur Berendrecht-Zandvliet-Lillo 🙂 : Oproep aan college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

Reactie vanuit het districtsbestuur Ekeren : …

LENORA-Vragen :

ANTEA-studie 2012 ( >>> stuur een mail aan info@lenora.be voor een versie in “hoge resolutie”)