13/08 LENORA Kernoverleg

Terugblikken op & brainstormen over Overleg Noordelijke Bewegingen, Complex Project Radicaal Haventracé, … Via de webinar de online bevraging van deze laatste ingevuld, zie hieronder onze feedback.

A.g.v. vakantie- & Coronaperiode ligt alles wat stil, in september verwachten we weer meer actie & vergaderingen … 🙂

22/07 Overleg Noordelijke Bewegingen

Overleg over het (nieuw opgestarte) Complex Project Radicaal Haventracé (CP RHT), samen met de andere burgerbewegingen NxPlus, Red de Voorkempen, NixNx, Leefbaar Merksem, … De startnota van dit CP wordt op dit ogenblik geschreven door de administratie(s) om na het zomerreces aan de Vlaamse Regering voorgelegd te worden. Zaak van kort op den bal te zitten, onze verzuchtingen/wensen/eisen/… hierin mee te laten nemen & er over te waken dat we op het einde geen wit konijn door ons strot geduwd krijgen zoals bij CP ECA (containercapaciteit). Hier werd immers door de politiek plots “alternatief 9” vastgelegd, een alternatief dat de toetsing niet doorlopen heeft !!!

24/06 Webwoensdag TOEKOMSTVERBOND Part 03

Op 24 juni gaven de grote drie burgerbewegingen Ademloos – Ringland – stRaten-generaal een derde webinar over het TOEKOMSTVERBOND “Part 03 – Hoe dragen de Ringparken bij tot de volledige overkapping en betere leefbaarheid?”.

Herbekijk via deze link.

Gasten: Alexander D’Hooghe (leefbaarheidsintendant), Maarten Moers (team West) en André Loeckx (prof. em. Stedenbouw)

23/06 RHT WB Oude Landen

Webinar waarbij de verantwoordelijken van Infrabel nog maar eens 🙁 🙁 🙁 hun project “Oude Landen” kwamen bepleiten. Eindelijk met een +/- verhelderend verhaal over het waarom & de nood voor dit project. Het probleem ligt dus hoofdzakelijk bij de interne aansturing, inplanning, bezetting, … van de treinen EN met wat creativiteit zou de kruising blijkbaar ook op grond van het rangeerstation Noord of de Haven van Antwerpen gerealiseerd kunnen worden! Infrabel moest “ten lange leste” zelfs toegeven dat zij een deel van hun cijfers/tellingen (gespreid over jaren!) niet meer hebben & dat de cijfers/tellingen van de burgerbewegingen als enigste staving kunnen dienen. OPENHEID ?!?, ja wadde. Een pluim voor o.a. Jef Rombouts (Red De Voorkempen), Philippe Deleu (Bolse), Dirk Bus (Hoekakker), … voor hun niet aflatende ijver om tegen het dossier “Oude landen” met gegronde argumenten te blijven ageren! Wordt ongetwijfeld vervolgd …

22/06 RP2030 WB Vervoersplan 2021

O.a. de verantwoordelijken van De Lijn hebben tijdens deze webinar hun beleidsvisie binnen het toekomstig Routeplan2030 uiteengezet. Welk aanbod gaan ze behouden, tegen welke prijs gaan we hier gebruik van kunnen maken, wat gaat er (in negatieve zin ?) wijzigen voor de gebruiker, … Het gaat zeker niet allemaal “rozengeur en maneschijn” worden, er gaan (bus)lijnen (deels) verdwijnen en de plaatselijke besturen gaan in dit gat moeten springen (beslist beleid binnen de Vervoersregioraad!). Nu wachten op de plaatselijke initiatieven !?!

18/06 LENORA Kernoverleg

Na enkele maanden “lock-down” & gepasseerde webinars terug “live” vergaderen met de kern. Genoeg te bespreken : o.a. de start van het Complex Project binnen de WB Radicaal Haventracé (opletten voor een door de strot geduwd “wit konijn” zoals op het einde bij het CPECA!), de webinars van de grote drie A-R-S i.v.m. de stand van zaken van het Toekomstverbond & het Routeplan2030 (informatief goed gebracht met een gezonde dosis realisme), …

17/06 Webwoensdag TOEKOMSTVERBOND Part 02

Op 17 juni gaven de grote drie burgerbewegingen Ademloos – Ringland – stRaten-generaal een tweede webinar over het TOEKOMSTVERBOND “Part 02 – Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer?”

Herbekijk via deze link.

Gasten: Simon Neyt (coördinator team Routeplan 2030), Huib Huyse en Thomas Vanoutrive (Straatvinken), Dirk De Weerdt (Zorro)