29/03 Maximumsnelheid Antwerpse Ring

Gelezen in de Standaard d.d. 29/03 : “Maximumsnelheid Antwerpse Ring daalt naar 80 kilometer. De aanpassing van de maximumsnelheid past in een aantal maatregelen om vooral op de noordelijke Ring tussen Borgerhout en Ekeren de verkeerssituatie te verbeteren en spoort met de resultaten van het milieueffectenonderzoek.”

Zullen we dromen en er vanuit gaan dat dit inclusief het Ekers district is tot voorbij zijn wijken Rozemaai, Schoonbroek en Edison?

Of zullen we er maar weer eens vanuit gaan dat de grote drie burgerbewegingen Ademloos, Ringland en StRaten-generaal weer eens enkel aan hun eigen voortuin gedacht hebben en in hun achtertuin het Antwerps district Ekeren weer eens links hebben laten liggen ?!?