28/06 CPOV DWB A12 Noord (Webinar)

Werkbank over de A12 Noord (van verkeerswisselaar R1/A12/E19 tot aan Nederlandse grens) … bespreking en overleg i.v.m. …

 • Aanleg Logistiek Park Schijns (LPS) : Is dit nog nodig voor de haven van Antwerpen want de interesse is daar blijkbaar wat weggeëbd?
 • Aansluiting LPS op A12 : Gaat er een grote verkeerswisselaar aangelegd worden waardoor het vliegveld van Hoevenen moet verdwijnen?
 • Gevolgen voor A12 : Moeten de op-/afrittencomplexen Ekeren, Leugenberg, Hoevenen, Stabroek en gewenst LPS serieus aangepast en/of verdwijnen door Europese regelgeving i.v.m. verkeersveiligheid (a.g.v. te korte zones voor weefbewegingen )?
 • Modal-Shift : Gaan we in beide richtingen een busbaan naast de A12 aanleggen?
 • Verkeersdoorstroming : Gaat een voorgesteld extra 3e rijvak in beide richtingen (bovenop de gewenste busbaan) niet enkel een tijdelijk soelaas brengen en dan terug dichtslibben a.g.v. aantrekken van extra verkeer?
 • Modal-Shift : Hoe kunnen we vanuit Stabroek en Hoevenen een directe fietsverbinding realiseren richting Noorderlaan (met doorkruising van het spoorrangeerstation)?
 • Modal-Shift : Aanleg van een extra verkeersas is moeilijk te motiveren als er gelden broodnodig zijn om de gewenste Modal-Shift verder uit te bouwen (o.a. met extra verstevigd openbaar vervoer)?
 • P&R : Kunnen we t.h.v. Stabroek en/of Zandvliet een zinnige locatie vinden voor de aanleg van een extra P&R?
 • Op/-afritten A12 : Kunnen deze t.h.v. Stabroek, Zandvliet, … eventueel geoptimaliseerd en veiliger aangelegd worden?
 • Ecologie : Kan er naast de A12 een groene corridor voorzien worden om de natuurgebieden beter met elkaar te verbinden?
 • Geluid : Vraag naar grondige studies en realisaties van geluidswering t.h.v. Zandvliet, Berendrecht en Ekeren.
 • Leefbaarheid : Kunnen een snelheidsbeperking met trajectcontrole en kilometerheffing geen essentiële bijdragen leveren om de leefbaarheid in de Noordrand op vlak van geluid, fijn stof, uitstoot, … grondig te verbeteren?
 • Leefbaarheid : We hebben als LENORA nogmaals het voorstel gelanceerd voor een ondertunnelde A12 rond Ekeren (zie ook onze post http://www.lenora.be/11-05-cpov-dwb-a102-noord/) en de implementatie van de conclusies van een Antea-studie om aan de A12 degelijke geluidsschermen te plaatsen van de site Havana tot voorbij de wijk Edison.