28/02 CP-ECVA EXTRA “Overlegmoment Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen”

Op de deze extra vergadering kwam het 9de alternatief op de tafel te liggen, als een wit konijn uit een heel hoge hoed!. Het kabinet van minister Weyts zorgde voor een verrassing waardoor een deel van het eerder geleverde werk moet bijgestuurd en opnieuw geëvalueerd moet worden. Wordt vervolgd … met hopelijk positieve gevolgen voor onze Noordrand.