25/02 OOSTERWEEL Project-MER Werkbank

Door de administratie (samen met Ademloos-Ringland-StratenGeneraal) werd deze werkbank strategisch in de namiddag ingepland. Daar wij ook maar “werkende” vrijwilligers zijn, was er spijtig genoeg voor LENORA niemand aanwezig. Wij hebben ons bezwaar tegen deze manier van werken bij de administratie ingediend en zullen ons bezwaar tegen het Project-MER schriftelijk aan hen bezorgen.