24/06 CPOV DWB Nx (Webinar)

Werkbank over de gewenste Nx … bespreking en overleg i.v.m. …

  • Noodzakelijkheid : Is de Nx nu echt wel nodig of niet?
  • Alternatieven : Kan er niet beter geïnvesteerd worden in de uitbouw van reeds bestaande verbindingen?
  • Trajectkeuze : Vlak tegen Waterstraat of op afstand?
  • Aansluiting op A12 : Aanleg van een verkeerswisselaar t.h.v. Stabroek of t.h.v. vliegveld van Hoevenen (dat dan moet verdwijnen)?
  • Gevolgen voor A12 : Moeten de op-/afrittencomplexen Ekeren, Leugenberg, Hoevenen en/of Stabroek serieus aangepast en/of verdwijnen door Europese regelgeving i.v.m. verkeersveiligheid (a.g.v. te korte zones voor weefbewegingen )?
  • Gevolgen voor verkeer : Gaat de Nx het verkeer uit Stabroek weghalen maar niet (te) veel extra verkeer uit de brede Noordrand aantrekken?
  • Gevolgen voor milieu / biodiversiteit : Moeten we de natuur blijven opofferen en “groene” gebieden gaan opsplitsen?
  • Modal-Shift : Aanleg van een extra verkeersas is moeilijk te motiveren als er gelden broodnodig zijn om de gewenste Modal-Shift verder uit te bouwen (o.a. met extra verstevigd openbaar vervoer)?