23/02 CPOV Informatiezitting Startbeslissing

Uitgebreide uiteenzetting in verband met het komend trajectverloop binnen het CPOV “Complex Project Oostelijke Verbinding”. De verschillende stappen en de wijze van (samen)werking en overleg tussen alle stakeholders werden uit de doeken gedaan, o.a. aan de hand van een verduidelijkende tijdslijn. Het gaat een intensief en lang traject worden waarbij (de opbouw van onderling) vertrouwen DE hoeksteen wordt om tot een voor de volledige Oost- en Noordrand gedegen leefbaar resultaat te komen.

Op vlak van lawaai en fijnstof en groene verbindingen gaan voldoende “begeleidende en milieubeschermende” maatregelen gerealiseerd moeten worden om de HUIDIGE TOESTAND VAN (OVER)LAST TE VERLAGEN en “missing links” weg te werken … en er voor te zorgen dat er GEEN EXTRA BELASTING van de omgevingsleefbaarheid gecreëerd wordt !!!

Dit als gevolg van bijkomende weg- & spoorinfrastructuur (is er echt geen voldoende capaciteit?), verkeerssturing van extra (vracht)verkeer over de A12 (incl. snelheidsverlaging en/of kilometerheffing?), aanleg van de A102 & Nx (zijn zij nu echt wel nodig?), ontwikkeling van Logistiek Park Schijns (is er in de Haven echt geen andere locatie beschikbaar … bv. de oude GM-site?), maximale ondersteuning van de modal-shift binnen het Routeplan2030 (uitkijken dat we deze niet tenietdoen?), … Kortom, het volledige traject van het CPOV vanaf de Nederlandse grens tot aan de aansluiting op de E313 in Ranst gaat met een vergrootglas bekeken moeten worden.

ONDERSTAANDE SCHEMA’S ZIJN LOUTER INDICATIEF

ONDERSTAANDE SCHEMA’S ZIJN LOUTER INDICATIEF

ONDERSTAANDE SCHEMA’S ZIJN LOUTER INDICATIEF