21/06 Werkbank “Model-Shift / Routeplan 2030” WB04

Afgelopen maand hebben we mee de opgestelde visienota mogen becommentariëren en vandaag was het terug overleg met alle (grote) stake-holders zoals administratie, gemeenten & districten, burgerbewegingen & belanghebbenden, … Op basis van de ideeën van de visienota werd er gewerkt rond de inventarisatie van mogelijke maatregelen die in de verschillende deelgebieden genomen kunnen worden. “Out of the box” denken kan werkelijk inspirerend zijn.