18/02 Districtraadscommissie 2e Spoorontsluiting

In en rond Ekeren wordt de 2e Spoorontsluiting weer actueel en de mensen van Tuc Rail & Infrabel kwamen de plannen toelichten aan de districtsraad. Uit de antwoorden, gegeven op de daar gestelde vragen, onthouden we dat het volledige project op een “technische” kostenbatenanalyse voor het spoor benaderd wordt en NIET op een “leefbaarheids” kostenbatenanalyse voor de inwoners van Ekeren! Werk aan de winkel dus voor het districtsbestuur en alle inwoners van Ekeren om tijdens het nu lopend openbaar onderzoek (tot 21/04) bezwaar en bezorgdheden in te dienen want nadien kan er in het lopend proces niet meer “ingebroken” worden.

Op 11/03 is er in het districtshuis van 15u tot 19u een infomarkt.

ALLEN DAARHEEN !!!

Wil je op voorhand al een kopij van Project-MER & de beslissing van de Vlaamse Regering bemachtigen (?) dan kan dit tijdens de kantooruren in het districtshuis.