15/12 WB Grote verbinding

Nieuwe stappen in de ontwikkeling van “Ringland”. Betrokken burgers, stakeholders, studieburelen, administraties, … gingen weer in overleg omtrent het hoe en waar de zaken volgens hen best aangepakt (kunnen) worden. Na de studieronden van +/- 2 jaar geleden dan nu een echte start naar de praktische invulling.