15/10 WB RP2030 Tweede Themasessie Vervoersplan 2021

Uiteenzetting door de verantwoordelijken van de Lijn i.v.m. hun ideeën over toekomstige sneldiensten en feder-lijnen (verbindingen tussen de grote nog te realiseren verkeersknooppunten waar de reiziger zal moeten/kunnen overstappen). Er zal daarbij vanuit de Lijn voornamelijk veel aandacht gaan naar afstemming met de NMBS en het verkeer van/naar de stad Antwerpen. Daarnaast zullen de plaatselijke gemeente- en dorpsbesturen zelf moeten instaan voor het lokaal transport voor hun inwoners van/naar deze verkeersknooppunten (die buiten de kernen gaan liggen). Dit vervoer “op maat” zullen zij echter grotendeels zelf moeten organiseren/bekostigen want binnen de vervoersregioraad Antwerpen gaan hiervoor weinig de centen te rapen zijn 🙁